آرشیو مطالب : آموزش

اشرافی گری شخصیت های نمایشی با 99 9 9

اشرافی گری شخصیت های نمایشی با 99 9 9

كمك 250هزار فرانكی صلیب سرخ به هلال احمر برای خرید دستگاه اكسیژن

كمك 250هزار فرانكی صلیب سرخ به هلال احمر برای خرید دستگاه اكسیژن

لزوم آموزش نهی خشونت ضد زنان از سنین كودكی

لزوم آموزش نهی خشونت ضد زنان از سنین كودكی

ضرورت تدوین برنامه های حمایتی از كودكان در شرایط كرونایی

ضرورت تدوین برنامه های حمایتی از كودكان در شرایط كرونایی

نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به مبتلایان به كرونا

نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به مبتلایان به كرونا

وقتی شرم كودكان را به سكوت وامی دارد

وقتی شرم كودكان را به سكوت وامی دارد
ذوالفقاری مطرح كرد

تشریح روش اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت های كرونائی

تشریح روش اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت های كرونائی

چه نماییم مردم بی خیال كرونا نشوند؟

چه نماییم مردم بی خیال كرونا نشوند؟

همه چیز در مورد انتخاب وكیل دادگستری

همه چیز در مورد انتخاب وكیل دادگستری
همزمان با روز جهانی مدارا و بردباری مطرح شد:

جایگاه مدارا و بردباری در زندگی مشترك كجاست؟

جایگاه مدارا و بردباری در زندگی مشترك كجاست؟
به بهانه روز جهانی مهربانی عنوان شد

تفاوت مهربانی و هم وابستگی چیست؟

تفاوت مهربانی و هم وابستگی چیست؟
معاون رئیس جمهوری در امور زنان تاكید كرد

ضرورت اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده

ضرورت اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده
تهیه كننده تشریح كرد

سیمای خانواده متحول می شود

سیمای خانواده متحول می شود

چند سفارش برای جلوگیری از خودكشی كودكان و نوجوانان

چند سفارش برای جلوگیری از خودكشی كودكان و نوجوانان

آینده درخشان فرزندان تنها در كسب نمره 20 نیست

آینده درخشان فرزندان تنها در كسب نمره 20 نیست

حمایت و نظارت بر طرحهای وضعیت بهداشت جسمی و روانی خانواده ها

حمایت و نظارت بر طرحهای وضعیت بهداشت جسمی و روانی خانواده ها

مشاركت ۳

مشاركت ۳
ابتكار:

با ارزشهای گذشته نمی توان با دختران امروز ارتباط برقرار كرد

با ارزشهای گذشته نمی توان با دختران امروز ارتباط برقرار كرد

مبارزه با اعتیاد و لطمه های اجتماعی در مدارس

مبارزه با اعتیاد و لطمه های اجتماعی در مدارس

آغاز فعالیت 2400 مركز مثبت زندگی تا آخر آبان ماه

آغاز فعالیت 2400 مركز مثبت زندگی تا آخر آبان ماه

تأثیر مخرب همراهی والدین در تقلب كردن دانش آموزان

تأثیر مخرب همراهی والدین در تقلب كردن دانش آموزان

موانع عدم صدور شناسنامه برای كودكان حاصل ازدواج با مردان غیرایرانی

موانع عدم صدور شناسنامه برای كودكان حاصل ازدواج با مردان غیرایرانی

خدمات اجتماعی قابل واگذاری و خصوصی سازی نیست

خدمات اجتماعی قابل واگذاری و خصوصی سازی نیست

فشارهای روانی بیكاری زنان در دوران كرونا

فشارهای روانی بیكاری زنان در دوران كرونا

شیوع افسردگی در آسایشگاه های سالمندان

شیوع افسردگی در آسایشگاه های سالمندان

كودك همسری دختران رابطه همسری یا فرزندی برای شوهر؟

كودك همسری دختران رابطه همسری یا فرزندی برای شوهر؟
در هیات دولت بررسی می شود

پیشنهاد الزامی شدن گذراندن دوره‏ های آموزشی در رابطه با ازدواج

پیشنهاد الزامی شدن گذراندن دوره‏ های آموزشی در رابطه با ازدواج

بیكاران و خانه دارها بیشتر مبتلا به اختلال روانی می شوند

بیكاران و خانه دارها بیشتر مبتلا به اختلال روانی می شوند

افزایش تخت های بیمارستانی تامین اجتماعی تا آخر سال

افزایش تخت های بیمارستانی تامین اجتماعی تا آخر سال

سفارش هایی برای سازگاری كودكان با سوگ عزیزان در دوران كرونا

سفارش هایی برای سازگاری كودكان با سوگ عزیزان در دوران كرونا
جوان بین
جوان بین
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان