آرشیو مطالب : شاغل

توضیحات صندوق بازنشستگی درباره بیمه تكمیلی بازنشستگان ایثارگر

توضیحات صندوق بازنشستگی درباره بیمه تكمیلی بازنشستگان ایثارگر

نصب پارتیشن

نصب پارتیشن
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر كشور:

حضور نخبگان دانشگاهی در شهرداری

حضور نخبگان دانشگاهی در شهرداری
معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری مطرح كرد

حل معضل بیكاری در مازندران با مشاغل سبز

حل معضل بیكاری در مازندران با مشاغل سبز

افتتاح یازدهمین نمایشگاه زنان و حمایت از تولید ملی

افتتاح یازدهمین نمایشگاه زنان و حمایت از تولید ملی
معاون وزیر كشور:

بانوان شاغل كارفرما

بانوان شاغل كارفرما
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان