نگاهی به قوانین جهانی استفاده از صندلی كودك در خودرو

نگاهی به قوانین جهانی استفاده از صندلی كودك در خودرو جوان بین: استفاده از صندلی كودك در خودروها یكی از قوانین راهنمایی و رانندگی است كه در خیلی از كشورهای جهان اجرا می گردد و در ایران هم چند وقتی است برخی شایعاتی درباره تصویب قانونی انتشار یافته كه برپایه آن استفاده از صندلی كودك برای كودكان زیر ۱۰ سال در انواع خودروهای شخصی الزامی شده ؛ گرچه این شایعه تایید نشد و فعلا همان استفاده از صندلی كودك برای بچه های بسیار كم سن تر سفارش می گردد.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، قوانین و شرایط استفاده از صندلی كودك در خودروها در كشورهای مختلف كه قانونی در این باره دارند، متفاوت می باشد، در بعضی كشورها این شرایط تنها مشمول نوزادان و شیرخواران می گردد و در بعضی دیگر از كشورها سن استفاده از صندلی كودك شامل تمامی افراد زیر ۱۷ سال است.
در ادامه مروری بر قوانین كشورهای مختلف درباره شروط استفاده از صندلی كودك برپایه شاخص های سازمان جهانی بهداشت، كمیسیون حركت، حمل و نقل و امنیت جاده ای اروپادر این باره شده است كه به دنبال می آید:
انگلیس و پرتغال
در این كشورها تمامی كودكان زیر ۱۲ سال ملزم به استفاده از صندلی كودك در خودروها هستند و تنها در صورتیكه كودكان زیر ۱۲ سال بیش از ۱۳۵ سانتی متر قد داشته باشند، نیازی به اجرای این قانون نیست. بعد از این سن كودكان می توانند از صندلی های عادی خودرو بهره برده و تنها كمربند ایمنی خویش را ببندند. همینطور در تاكسی ها هم كودكان زیر ۱۲ سال می توانند تنها در صندلی عقب و بدون نیاز به استفاده از صندلی كودك نشسته و كمربند خویش را ببندند.

ایرلند
در ایرلند تمامی كودكان كوتاهتر از ۱۵۰ سانتیمتر یا كمتر از ۳۶ كیلوگرم باید از صندلی خودروی مناسب با قد و وزن خود در صندلی عقب خودرو استفاده كنند. همینطور استفاده از صندلی خودروی كودك در صندلی جلو با ایربگ های فعال غیرقانونی بوده و جریمه به دنبال دارد. اطمینان از ایمنی كامل برای تمام سرنشینان زیر ۱۷ سال خودرو الزامی است. البته تمامی كودكان از استفاده از صندلی كودك در تاكسی ها معافند.
فرانسه
تمام كودكان زیر ۱۰ سال یا كوتاهتر از ۱۳۵ سانتیمتر ملزم به استفاده از صندلی كودك بوده و استفاده از صندلی های جلوی خودرو برای كودكان تنها در صورتی مجاز است كه خودرو فاقد صندلی عقب بوده و ایربگ خودرو هم غیر فعال شده باشد. در فرانسه هم استفاده از صندلی كودك خودرو برای كودكان در تاكسی ها الزامی نیست.
اسپانیا
تمامی كودكان زیر ۱۸ سال یا كوتاهتر از ۱۳۵ سانتی متر ملزم به استفاده از صندلی كودك در صندلی های عقب خودرو هستند. تنها در صورتیكه خودرو فاقد صندلی عقب بوده یا در صندلی های عقب خودرو صندلی های كودك دیگری نصب شده باشد كه فضای كافی برای نصب یك صندلی دیگر وجود نداشته باشد، می توان یكی از صندلی های كودك را با غیر فعال كردن ایربگ ها در صندلی جلوی خودرو نصب كرد. كودكان در این كشور مجبور به استفاده از صندلی های كودك در تاكسی ها در فضای داخل شهر نیستند، اما در صورتیكه تاكسی از فضای شهری خارج شود، استفاده از این صندلی ها در تاكسی هم الزامی خواهد بود.
آلمان
استفاده از صندلی های كودك در خودروها برای تمامی كودكان زیر ۱۲ سال یا كوتاه تر از ۱۵۰ سانتیمتر الزامی بوده و این كودكان موظف به استفاده از این صندلی ها حتی در تاكسی ها هستند.
ایتالیا
تمامی كودكان كوتاه تر از ۱۵۰ سانتیمتر بدون در نظر گرفتن وزن و سن شان ملزم به استفاده از صندلی های كودك در صندلی های عقب خودروها هستند. در صورتیكه خودرو فاقد كمربند ایمنی باشد كودكان زیر ۳ سال نمی توانند سوار این خودروها شوند. البته استفاده از صندلی های كودك خودرو در تاكسی ها الزامی نیست.
هلند
همه كودكان زیر ۱۳۵ سانتی متر باید از این صندلی ها یا در صندلی های عقب یا جلو استفاده كنند. البته صندلی های كودكان زیر ۳ سال فقط می تواند در صندلی های عقب خودرو نصب شود. در تاكسی ها هم كودكان بالای ۳ سال می توانند در صندلی عقب و تنها با بستن كمربند ایمنی و كودكان زیر ۳ سال در صندلی عقب با كنترل بزرگسالان بنشینند. كودكان بلندتر از ۱۳۵ سانتی متر هم می توانند با بستن كمربند ایمنی در صندلی جلو بنشینند.
دانمارك
استفاده از صندلی های كودك در صندلی عقب خودرو برای تمامی كودكان كوتاهتر از ۱۳۵ سانتی متر الزامیست. البته در صورتیكه ایربگ ها غیرفعال باشد، می توان این صندلی ها را در صندلی جلو هم نصب كرد. در صورتیكه كودكان زیر ۱۵ سال از ایمنی كافی شامل صندلی كودك و كمربند ایمنی مناسب سن و قدشان برخوردار نباشند، راننده جریمه خواهد شد. در تاكسی ها استفاده از صندلی كودك الزامی نبوده اما كودكان ملزم به نشستن در صندلی های عقب هستند.
كرواسی
برای كودكان زیر ۵ سال استفاده از صندلی كودكِ خودرو در این كشور الزامی است. كودكان زیر ۱۲ سال مجاز به نشستن در صندلی های جلوی خودرو نبوده و باید كمربند ایمنی خویش را در صندلی های عقب ببندند. البته یك استثنا در این قوانین وجود دارد. به صورتی كه صندلی كودكان زیر ۲ سال می تواند در صورت مناسب نبودن فضای صندلی های عقب خودرو و با غیرفعال كردن ایربگ ها در صندلی جلوی خودرو نصب گردد. همینطور كودكان زیر ۱۲ سال می توانند بدون استفاده از صندلی های كودك در صندلی های عقب تاكسی بنشینند.
آلبانی
كودكان زیر ۱۲ سال ملزم به استفاده از صندلی كودك بوده و در صورتیكه بخواهند آن را در صندلی جلوی خودرو نصب كنند باید ایربگ ها غیرفعال باشد. صندلی های كودكان زیر ۴ سال هم فقط باید در صندلی های عقب خودرو نصب شود. همینطور كودكان زیر ۱۲ سال در تاكسی مجبور به استفاده از صندلی كودك نیستند اما باید تنها در صندلی های عقب تاكسی بنشینند.
مالت
كودكان كوتاهتر از ۱۳۵ سانتیمتر صرف نظر از وزن و سن باید از صندلی كودك خودرو استفاده كنند. كودكان زیر ۱۳ سال فقط مجاز به نشستن در صندلی های عقب خودرو هستند. در تاكسی ها اما نیازی به استفاده از صندلی كودك نیست.
اتریش
تمامی خودروها در اتریش ملزمند برای سرنشینان زیر ۱۴ سال یا كوتاه تر از ۱۵۰ سانتی متر به كمربندها و محافظ های مخصوص كودكان مجهز شوند. در غیر این صورت جابه جایی كودكان زیر ۱۴ سال با خودرو غیرقانونی می باشد. در تاكسی ها اما تمامی كودكان زیر ۱۴ سال و كوتاه تر از ۱۵۰ سانتیمتر مجبور به استفاده از صندلی های كودك هستند.
یونان
در این كشور تمامی كودكان كوتاهتر از ۱۳۵ سانتی متر باید از صندلی های كودك در خودروها استفاده كنند. این صندلی ها تنها در صورتی می توانند در صندلی جلوی خودرو نصب شوند كه ایربگ های خودرو غیرفعال باشند. در عین حال رعایت نكات ایمنی همچون استفاده از صندلی ها یا كمربندهای ایمنی مخصوص كودكان برای كودكان زیر ۱۵ سال الزامی است. در تاكسی ها هم استفاده از این صندلی ها الزامی نبوده اما كودكان باید در صندلی های عقب تاكسی بنشینند.
نروژ و تركیه
تمام كودكان زیر ۱۵۰ سانتی متر یا ۳۶ كیلوگرم (حدوداً ۱۲ ساله) باید از صندلی كودك در صندلی های عقب خودرو استفاده كنند. برای كودكان زیر ۱۷ سال رعایت تمامی نكات ایمنی در خودروها الزامی است. در تاكسی هم تمامی كودكان از استفاده از صندلی های كودك معافند. همینطور در نروژ تمام كودكان زیر ۱۰ سال باید فقط در صندلی های عقب خودرو بنشینند.
كانادا و آمریكا
در كانادا و ایالات متحده آمریكا قوانین استفاده از صندلی كودك در خودروها در هر ایالت با ایالات دیگر متفاوت می باشد. اما در همه ایالاتِ این دو كشور، استفاده از این صندلی ها بسته به قد، وزن و سن كودك الزامی است. بعنوان مثال در ایالت كالیفرنیای آمریكا كودكان زیر ۸ سال یا زیر ۱۵۰ سانتیمتر موظف به استفاده از این صندلی ها هستند. و در سنین بالاتر بستن كمربند ایمنی كفایت می كند. این قوانین در مورد تاكسی ها هم در هر ایالتی از این دو كشور متفاوت می باشد.
جامائیكا و كشورهای حوزه كارائیب
قوانین استفاده از صندلی كودك در خودروها در این كشورها متفاوت می باشد. اما در بیشتر این كشورها استفاده از صندلی های كودك برای كودكان زیر ۴ سال الزامی بوده و كودكان زیر ۱۲ سال باید در صندلی های عقب خودرو بنشینند. در تاكسی هم استفاده از صندلی كودك الزامی نیست.
استرالیا
تمامی كودكان زیر ۷ سال ملزم به استفاده از صندلی های كودك هستند. كودكان بین ۷ تا ۱۶ ساله كه برای بستن كمربند ایمنی جثه كوچكی دارند هم باید از صندلی های كودك استفاده كنند. كودكان ۷ ساله و بزرگتر تنها می توانند در صورت غیرفعال بودن ایربگ ها در صندلی جلوی خودرو بنشینند. این قوانین در مورد تاكسی ها در ایالات مختلف استرالیا متفاوت می باشد.
نیوزیلند
تمامی كودكان زیر ۷ سال ملزم به استفاده از صندلی های كودك هستند. استفاده از این صندلی ها برای كودكان بین ۷ تا ۱۴ ساله ای كه جثه كوچكی دارند هم سفارش می گردد. كودكان بالای ۷ سال تنها در صورتی می توانند در صندلی جلوی خودرو بنشینند كه ایربگ ها غیرفعال باشند. در تاكسی ها هم استفاده از صندلی كودك الزامی نیست.
آفریقای جنوبی
استفاده از صندلی های كودك در تمامی كودكان زیر ۸ سال در این كشور الزامی است و در تاكسی هم در صورتیكه صندلی كودك خودرو در دسترس نباشد، كودكان زیر ۸ سال می توانند بدون استفاده از آن در صندلی های عقب تاكسی بنشینند.
مراكش
برای كودكان زیر ۴ سال باید از صندلی كودك كه تنها در صندلی عقب خودرو می توان نصب كرد استفاده گردد. اما تاكسی ها مجبور به استفاده از این صندلی ها نیستند. همینطور تمامی كودكان زیر ۱۲ سال تنها مجاز به نشستن در صندلی عقب خودرو هستند.
مصر
استفاده از صندلی كودك در خودروها به صورت كلی در مصر الزامی نیست. اما كودكان زیر ۷ سال مجاز به نشستن در صندلی جلوی خودرو نیستند.
هند
در هند هیچ قانونی در خصوص ضرورت استفاده از صندلی های كودك در خودروها وجود ندارد. با این حال كه در سال ۲۰۱۳ میلادی دولت هند قرار بود قوانینی جدید در این زمینه ارائه كند، هنوز هیچ اقدامی در این ارتباط صورت نگرفته است.
ژاپن
استفاده از صندلی كودك در خودروها برای كودكان زیر ۶ سال در ژاپن الزامی است. همینطور استفاده از این صندلی ها برای كودكان زیر ۳۶ كیلوگرم و حدود ۱۲ سال سفارش شده است. در تاكسی ها رعایت این قانون الزامی نیست.
امارات متحده عربی
تمام كودكان زیر ۴ سال ملزم به استفاده از صندلی كودك در خودروها در این كشور هستند. كودكان تنها در صورتی می توانند در صندلی جلوی خودرو بنشینند كه بزرگتر از ۱۰ سال یا بلندتر از ۱۴۵ سانتی متر باشند. در دبی تمام تاكسی ها و لیموزین ها ملزم به عرضه صندلی كودك خودرو به مسافران خود هستند. در باقی نقاط امارات متحده عربی استفاده از صندلی كودك در تاكسی ها الزامی نیست. در این كشور كودكان زیر ۱۲ سال باید بر صندلی عقب خودرو بنشینند.
به گزارش سایت انگلیسی میدفورمامز، رعایت قوانین استفاده از صندلی های كودك در خودروها در تمامی كشورها مطابق با قوانین آن كشور الزامی است اما باید توجه داشت به صورت معمول این صندلی ها بسته به سن و وزن كودكان متفاوت بوده و در هر سن و وزنی استفاده از صندلی مخصوص همان سن و وزن كودك ضروری می باشد.
ایسنا- مهسا سلطانی1397/06/13
14:05:16
5.0 / 5
5068
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان