آغاز واریز مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بعلاوه جزئیات

آغاز واریز مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بعلاوه جزئیات به گزارش جوان بین رئیس گروه محاسباتی بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی جزئیات افزایش حقوق و متناسب سازی حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی را شرح داد.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، بنفشه محمودیان جزئیات افزایش ۲۶درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را شرح داد و اظهار داشت: طبق روال همه ساله پس از آن که شورایعالی کار درباره حداقل دستمزد و میزان افزایش های سالانه سایر سطوح دستمزدی تصمیم گیری کرد، مبحث افزایش مستمری های تأمین اجتماعی مطرح و پیشنهاد مربوطه بر مبنای شاخصهای موثر مطرح و برای تصویب به هیئت دولت ارجاع می شود و پس از ابلاغ هیئت وزیران اجرا می گردد.
وی اضافه کرد: امسال آخرین تصمیم درباره افزایش های دستمزدی بدین سان است که حداقل دستمزدها ۲۶ درصد رشد کرده و سایر سطوح دستمزدی از افزایشی معادل ۱۵ درصد بعلاوه ماهانه ۱۶۴ هزار تومان بهره مند شده اند. افزایش مستمری های تأمین اجتماعی هم منطبق بر همین مصوبه و عینا در همین قالب پیشنهاد شده است که انشاءالله اجرا می گردد.
رئیس گروه محاسباتی بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در سطوح حداقل دستمزد، حداقل مستمری ها ۲۶ درصد حداقل مستمری سال قبل افزایش می یابد اظهار نمود: سال قبل رقم حداقل دستمزد یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بوده که سال جاری به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان می رسد.
وی افزود: مستمری بگیرانی که مستمری بیشتر از این مبالغ و بالاتر از حداقل دریافت می کردند، مستمری سال ۹۹ شان بدین سان محاسبه می شود که مستمری سال قبل در ۱.۱۵ ضرب می شود و عدد حاصله با رقم ۱۶۴ هزار تومان جمع شده و به مستمری سال ۹۹ تبدیل می شود. مبنای تعیین این ارقام به مصوبه تعیین حداقل دستمزد و تصمیمات شورایعالی کار برمی گردد که طی مذاکرات طولانی که عموما از انتهای هر سال شروع می شود با درنظر گرفتن شاخص های مختلف به این فرمول افزایش حقوق ها می رسد و سازمان تأمین اجتماعی هم عینا به این مصوبه تاسی کرده و از همین درصدهای افزایش، برای بازنشستگان هم بهره برده است.


آغاز واریز معوقه افزایش حقوق خرداد از امروز


محمودیان درباره پرداخت معوقات افزایش حقوق هم اظهار داشت: افزایش ها از آغاز سال اعمال می شود و با توجه به این که بازنشستگان حقوق فروردین تا خرداد را تا کنون دریافت کرده اند، مابه التفاوت را بدین سان دریافت می کنند که مابه التفاوت خرداد ماه هفته آتی به حساب بانکی شان واریز خواهد شد و همکارانم مشغول فعالیت هستند؛ احکام صادر شده و مابه التفاوتها محاسبه شده و واریز اینها از روز شنبه ۳۱ خرداد شروع خواهد شد.
وی اضافه کرد: مابه التفاوت ماه های فروردین و اردیبهشت همراه با مستمری افزایش یافته تیرماه واریز خواهد شد.
رئیس گروه محاسباتی بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به اینکه کف حقوق بازنشستگان به چه رقمی خواهد رسید؟ اظهار داشت: این افزایش مستمری وظیفه قانونی سازمان بر مبنای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بوده و اعمال شده است. روش دیگری هم برای افزایش مستمری ها مدنظر قرار گرفته است و آن هم افزایش کمک هزینه های جنبی است که همراه با مستمری واریزی اعمال و پرداخت می شود.


افزایش کمک هزینه مسکن و خواروبار در فیش حقوقی بازنشستگان
محمودیان افزود: کمک هزینه مسکن و خواروبار از این جمله است و مقدمات افزایش مضاعف اینها امسال فراهم شده که طی هفته آتی با نمایندگان تشکل های بازنشستگی آخرین هماهنگی ها صورت می گیرد و رقم نهایی مشخص می شود که در حداقل دریافتی موثر است.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر این دوموضوع سال جاری متناسب سازی مستمری ها هم مطرح است اظهار داشت: متناسب سازی حقوق از مطالبات بازنشستگان است و با عزم جدی مدیرعامل سازمان، مذاکرات گوناگونی از اسفند ماه برای تأمین منابع شروع شده و خوشبختانه به تفاهمات خوبی منجر شده و امیدواریم ظرف حداکثر دوماه آینده اجرایی شود که انتظار می رود به اندازه قابل توجهی در افزایش حداقل حقوق موثر باشد.
رئیس گروه محاسباتی بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: منابع تا حد زیادی تأمین شده و مقرر است از جانب دولت در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرد و بر مبنای آن منابع متناسب سازی هم صورت گیرد.


جزئیات متناسب سازی حقوق بازنشستگان


محمودیان درباره شاخص های متناسب سازی و مبنای میزان افزایش حقوق بازنشستگان در این طرح اظهار نمود: چندفاکتور مهم در روش پیشنهادی عرضه شده مدنظر قرار داده ایم. موافقت تشکل های بازنشستگی را هم جلب کرده ایم و به یک نرخ مشترک رسیده ایم. نخست آنکه میزان مشارکت افراد در پرداخت بیمه چه از نظر مدت و چه مبلغ مدنظر است. زمان برقراری بازنشستگی لحاظ شده است. افرادی که در سال های دورتر بازنشسته شده اند گرفتار افت بیشتری در مستمری شده اند. نهایتا پیشبینی شده به همه مستمری بگیران در سطوح مختلف میزانی از افزایش تعلق بگیرد. سناریوها چندجانبه است.
وی با اشاره به اینکه کل افرادی که از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می کنند سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است اظهار داشت: از این تعداد حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بازنشسته هستند. افرادی را داریم که از کارافتاده اند و حدود ۱۳۰ هزار نفر هستند. بازماندگان بیمه شدگان متوفی هم حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند.
رئیس گروه محاسباتی بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: بازنشستگی کامل با ۳۰ سال پرداخت حق بیمه اتفاق می افتد؛ زنان با داشتن ۴۵ سال سن و مردان با داشتن ۵۰ سال سن و با پرکردن ۳۰ سال سابق خدمت می توانند درخواست بازنشستگی از خدمت بدهند. قانونگذار این پیشبینی را برای افرادی که از سن بالاتری برخوردار می باشند هم پیشبینی هایی را انجام داده تا از شرایط تخفیف یافته سابقه استفاده کنند بدین سان که اگر مردان با ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ سال سن دارای حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند از مستمری کامل بهره مند می شوند و حقوقشان کمتر از حداقل حقوق مصوب نخواهد بود.
وی ادامه داد: اگر افراد با این شرایط سنی، سابقه شان از این کمتر باشد و حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند از مستمری به نسبت سنوات پرداختی حق بیمه بهره مند خواهند شد.
محمودیان درباره سوابق بیمه ای اظهار داشت: افراد می توانند با رفتن به سایت سازمان از سوابق بیمه ای و دستمزد خود به تفکیک هرماه آگاه شوند و آنرا مورد بررسی و کنترل قرار دهند تا در زمان بازنشستگی متوجه نشوند که برای برخی ماه ها حق بیمه شان با مشکل روبرو شده است.
وی به فرمول محاسبه بازنشستگی اشاره نمود و اظهار داشت: مستمری بازنشستگی بر مبنای میانگین دستمزد دوسال آخر خدمت فرد محاسبه می شود. این میانگین در میزان سابقه فرد ضرب شده و بر عدد ۳۰ تقسیم می شود. عدد ۳۰ همان سابقه کامل یعنی ۳۰ سال خدمت است که اگر فرد ۳۰ سال سباقه خدمت داشته باشد حقوق کامل را دریافت می کند.
رئیس گروه محاسباتی بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی با حضور در شبکه خبر در پاسخ به اینکه آیا هنوز افرادی در جامعه هستند که سال های دورتر بازنشسته شده باشند و حداقل حقوق هم دریافت نکنند؟ اظهار نمود: اگر افراد با حداقل ۲۰ سال سابقه بازنشسته شده باشند از حداقل حقوق، کمتر نخواهند گرفت. اما اگر با کمتر از ۲۰ سال سابقه بازنشسته شده باشند، میزان حقوق دریافتی شان بر حسب سنوات بیمه پردازی شان محاسبه می گردد.
منبع:

1399/03/31
15:00:42
5.0 / 5
2375
تگهای خبر: بازنشستگی , بیمه , جامعه , زنان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان