تامین اجتماعی ضوابط بازنشستگی همسران و فرزندان شهدا را اعلام نمود

تامین اجتماعی ضوابط بازنشستگی همسران و فرزندان شهدا را اعلام نمود جوان بین: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ای ضوابط بازنشستگی همسران و فرزندان معظم شهدا كه تحت پوشش این سازمان قرار دارند را به واحدهای اجرایی تامین اجتماعی در سراسر كشور ابلاغ نمود.


به گزارشایسنا، بر طبق این بخشنامه که همزمان با هفته دفاع مقدس صادر گردیده است، کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
این بخشنامه باتوجه به تصویب نامه هیات وزیران موضوع بخشنامه اجرایی ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برمبنای ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابلاغ گردیده است.
مشمولان
دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران عبارتند از:
الف) کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی شامل اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضاییه شامل کادر قضائی و اداری و سازمانها و موسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمانهای وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی وشرکت های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می گردد، بانک ها، موسسات بیمه ای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و شرکت های تحت پوشش آنان و نیز موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیات علمی و کادر اداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی
ب) سایر دستگاه ها و سازمان ها و شرکت ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تامین اجتماعی و قوانین خاص هستند.
همین طور بر طبق ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور «دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و بموقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه بخشنامه های اجرایی آنرا حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ کند».
بر طبق بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور «کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند».
مشمولان و شرایط لازم
‏- همسران و فرزندان شهدای شاغل در دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون مذکور که بیمه پرداز سازمان باشند.
‏- دارای حداقل ۲۲ سال سابقه خدمت قابل قبول و بیمه پردازی بدون شرط سنی
‏- مجموع سنوات ارفاقی و اصلی ۳۰ سال
‏- ارائه گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تایید همسر یا فرزند شهید با بررسی مدارک هویتی
‏- شرط اشتغال و بیمه پردازی در زمان ارائه درخواست بازنشستگی
فرآیند انجام کار و نحوه ارائه درخواست بازنشستگی
۱- مشمولین شاغل در دستگاه های مقرر در بند (الف) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، می توانند درخواست خودرا به دستگاه متبوع تسلیم نمایند. دستگاه مکلف است ظرف مدت دوماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به بررسی احراز شرایط و ارسال آن به واحدهای اجرایی سازمان اقدام نماید.
۲- افراد مشمول شاغل در دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، برای استفاده از مزایای مذکور می توانند درخواست خودرا به واحدهای اجرایی سازمان تسلیم نمایند.
۳- واحدهای اجرایی مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول هر درخواست بازنشستگی ثبت شده در دبیرخانه (موضوع بند الف و ب ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، بعد از بررسی احراز شرایط لازم، نسبت به محاسبه هزینه های سنوات ارفاقی و اعلام آن حسب مورد به دستگاه مربوطه‏/ بنیاد شهید وامور ایثارگران و در صورت تقاضای ذینفع به فرد مشمول نیز اعلام کنند.
نحوه محاسبه و نگهداری هزینه های سنوات ارفاقی
مطابق بند (۵) ماده (۱) و ماده (۵) بخشنامه مربوطه هزینه سنوات ارفاقی عبارت است از:
* حق بیمه سنوات ارفاقی: (آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی) ضرب در (مدت سنوات ارفاقی) ضرب در (نرخ حق بیمه)
* حقوق بازنشستگی برمبنای سنوات ارفاقی: (مدت سنوات ارفاقی برمبنای ماه) ضرب در (مبلغ مستمری برقراری)
نکته: حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی آخرین ماه مشمولین می بایست بعد از کنترل رقم منطقی و واقعی دستمزد طی سال آخر مبنای محاسبه قرار گیرد.
‏- وفق ماده (۴) بخشنامه اجرایی مذکور، دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند هزینه های سنوات ارفاقی را از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب سازمان واریز نموده و مدارک را به همراه رسید واریزی بمنظور برقراری مستمری بازنشستگی به واحد اجرایی مربوطه ارسال نمایند.
هزینه های مربوط به بازنشستگی مشمولین دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، منوط به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می باشد. اعتبارات موضوع این ماده حسب مفاد فصل هشتم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ماده(۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و ماده (۴) بخشنامه اجرایی ذیربط، در ذیل ردیف جداگانه اعتبارات دستگاه های مربوطه‏/ بنیاد شهید و امور ایثارگران، پیش بینی و تامین می شود و دستگاه های فوق الذکر مکلف به پرداخت از محل منابع مذکور به سازمان خواهند بود. پس درصورت پرداخت کامل و یکجای هزینه های مربوطه توسط دستگاه ذیربط‏/ بنیاد شهید و امور ایثارگران، امکان صدور حکم بازنشستگی مطابق مقررات میسر خواهد بود.
‏- وفق تبصره ماده (۵) بخشنامه مربوطه، مبنای محاسبه و پرداخت مستمری بازنشستگی مشمولین این بخشنامه، میانگین دوسال آخر حقوق و مزایای دریافتی فرد مشمول است که دارای کسور بازنشستگی بوده و حق بیمه آن نیز به صندوق ذی ربط پرداخت شده باشد.
واحدهای اجرایی مکلفند در خواست مشمولین متقاضی بهره مندی از بازنشستگی موضوع این بخشنامه را فقط تا اختتام برنامه ششم توسعه کشور (۲۸‏/۱۲‏/۱۴۰۰) از ایشان و یا دستگاه مربوطه ستاندن و بر اساس آن اقدام نماید.
منبع:

1399/07/10
19:23:47
5.0 / 5
1814
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان