نگرانی از افزایش كودك همسری اینبار به سبب وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی

نگرانی از افزایش كودك همسری اینبار به سبب وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی به گزارش جوان بین دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، اظهار داشت: ممکنست پرداخت وام ازدواج 100 میلیون تومانی به دختران کمتر از 23 سال سبب ازدواج زودهنگام شود. البته باید نسبت به اینکه در چه شرایطی و با چه ضوابطی این وام به زوجین تعلق می گیرد، توجه کرد. از طرف دیگر باتوجه به شرایطی که در ماده 1041 قانون مدنی ذکر شده است، بنظر می رسد خانواده هایی که توان اثبات مصلحت کودک برای ازدواج در  دادگاه را ندارند، همچنان ترجیح دهند که ازدواج فرزندشان تا سن قانونی، به شکل عقد موقت و نه عقد رسمی ثبت گردد.


تینا سادات قضاتی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به امکان ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، اظهار نمود: مفروض اصلی قانونگذاری در ایران، عدم نقض احکام اسلامی است. اساسا قانونگذاران در طول این سالها با آزمون و خطاها و فراز و نشیب های بسیاری در این راه رو به رو بوده و هستند. در این مورد، موضوع "صلاحیت" باز می گردد به اختلافی که بر سر ماهیت "بلوغ جسمی" و "بلوغ فکری" وجود دارد.

تحمیل بار اضافی به دادگاه ها برای تشخیص مصلحت کودک در ازدواج

این کارشناس حوزه حقوق کودک افزود: به نظر من باتوجه به پیچیدگیهای زندگی اجتماعی در دوران امروز، بلوغ فکری اکثریت افراد جامعه به احتمال قریب به یقین در ۱۳ سالگی رخ نخواهد داد. بهتر است مساله را اینطور مطرح نماییم که قضات چه مبناهایی را برای احراز صلاحیت کودکان در امر ازدواج درنظر می گیرند و آیا فشار عرف و سنت، در تصمیم گیریشان تاثیر می گذارد یا خیر؟، که در این مقوله باید با قضات به گفت و گو و تبادل نظر نشست.
وی همین طور اظهار داشت: از متن ماده چنین بر می آید که برای ازدواج کودک زیر سن اعلامی در این ماده، علاوه بر اذن ولی با شرط رعایت مصلحت کودک، باید همراه با تشخیص دادگاه صالح باشد، بدین جهت این امر می تواند بار اضافی به دادگاه ها تحمیل کند اما همیشه در مورد سن ۱۳ سال تمام برای دختران و ۱۶ سال تمام برای پسران، بحث بسیار بوده و فراز و فرودهای قانونی زیادی نیز در این راستا داشته است.


ضرورت توجه به بلوغ جسمی و فکری در ازدواج

کودک همسری به سبب مسائل مربوط به فقر و اعتیاد
قضاتی افزود: در امر ازدواج، در کنار سن شخص، باید به بحث بلوغ جسمی و فکری، و همین طور مباحث اقتصادی نیز توجه گردد. در بسیاری موارد متاسفانه ممکنست بدلیل مشکلات ناشی از فقر و یا اعتیاد در بعضی خانواده ها، ازدواج کودکان بدون طی این روند صورت بگیرد و پس از سن خاصی اقدام ثبت رسمی آن ازدواج صورت گیرد؛ شاید دلیل آن این است که نمی توانند مصلحت کودک را اثبات کنند و ترجیح می دهند با عقد موقت، زندگی را شروع کنند و بعد از سن قانونی و بدون طی موارد مطروحه در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد را بطور رسمی در دفاتر رسمی به ثبت برسانند.
دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی همین طور این را هم اظهار داشت که این امر را نیز باید در نظر گرفت که طبق ماده ۵۰ قانون پشتیبانی از خانواده، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.


خانواده ها میان "کودک کار" و "کودک همسری" موضوع دوم را ترجیح می دهند

قضاتی اضافه کرد: به نظر کلمه مصلحت دارای دو وجه است، در یک وجه منظور دفع ضرر از فرد و دیگری منفعت و یا نتیجه ای است که بر فرد حاصل شود، اما باید باردیگر به مواردی که سبب ازدواج در سنین پایین می شود اشاره کنم؛ اینکه موارد کمتری از این ازدواج ها برمبنای سنت خانوادگی و یا مصصلحت فرد شکل می گیرد اما در بیشتر آنها بحث فقر و اعتیاد است که سبب شکل گیری ازدواج در سنین پایین می شود. در چنین شرایطی، خانواده عموما بین کودک کار شدن و یا کودک همسری، موضوع دوم را ترجیح می دهند تا حداقل شرایط کودک بدتر نشود که البته با ریشه یابی صحیح و اصولی چنین مشکلاتی باید این موارد را به حداقل رساند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی توان گفت تبعات منفی ازدواج دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله ای که نمی تواند در صورت بروز مشکل از شوهر خود شکایت کند و یا اینکه شخصا مهریه خودرا به اجرا بگذارد زیاد است؟، اظهار نمود: اساسا پیچیدگیهای حقوقی و قضایی خاص خودش را به وجود می آورد اما به نظرم طرح مساله به این شیوه، ما را به جوابهای درست و موثری نمی رساند. بحث کودک همسری نیازمند ریشه یابی اصولی است.


ریشه های کودک همسری بیشتر به خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی باز می گردد

این کارشناس حوزه حقوق کودک در بخش دیگر سخنان خود افزود: جامعه ما جامعه ای سنت گرا و مذهبی است و طبیعتا مراجع مذهبی نقش پررنگی در خیلی از اقشار جامعه دارند با این وجود بنظر می رسد ریشه های کودک همسری در ایران بیشتر از اینکه به مذهب ارتباط داشته باشد، به خصوصیات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی باز می گردد. عمده کودک همسری در اقشاری است که توان اداره اقتصادی فرزندانشان را ندارند، یا در جوامع ایزوله فرهنگی با سطح سواد پایین تر از متوسط اتفاق می افتد.

ضرورت اصلاح قوانین مربوطه فعلی با شرایط جامعه امروزی

بگفته قضاتی، قوانین باید به شکلی تنظیم شوند که جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در امر ازدواج را در نظر گیرد. تنظیم قانونی برای حفظ حقوق کودکانی که در سنین پایین ازدواج کرده اند، شاید بتواند در ظاهر مفید به نظر برسد، اما بعد از مدتی، مانند خیلی از موارد، با پنهان کاری های خاص خانواده ها می تواند مشکلی به مشکلات قبل اضافه کند. بدین جهت بهترین مسیر، اصلاح قوانین مربوطه فعلی، با شرایط جامعه امروزی است. همین طور این مورد نسبت به تنظیم قانون جدید که خود نیازمند طی زمان و مراحل طولانی است، بهتر بنظر می رسد.
وی معتقد می باشد که اگر جامعه مدنی قائل به "اصلاح"، "آموزش" و "تغییر" فرآیندها باشد اساسا نتیجه بهتری خواهد گرفت. اقشاری هستند که اساسا از لحاظ تئوریک با جنبه منفی مفهوم کودک همسری مخالف هستند با این وجود باید به یک نکته توجه کرد که چند درصد این افراد "عملا" موجب وقوع کودک همسری می شوند.


تغییرات کلان فرهنگی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی اهرم های کودک همسری را کاهش می دهد

دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، اشاره کرد: معمولا نسبت ازدواج در سنین پایین در جوامع غیرشهری و در طبقات پایین شهری بیشتر است. این نشان میدهد تغییرات کلان فرهنگی و توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی، خود به خود اهرمهای کودک همسری را تضعیف می کند، حتی اگر در تریبونها موضوعات متفاوتی ابراز شود.
وی با اعلان اینکه ممنوع اعلام کردن سن خاصی برای ازدواج می تواند نتیجه عکس دهد، در آخر اضافه کرد: این ممنوعیت ها می تواند پدیده های زیرزمینی و غیرقانونی و کنترل نشده ای را دراین زمینه افزایش دهد. فرهنگ سازی برای اقشار جامعه و گفت و گوهای موثر و اطلاع رسانی به نهادهای تصمیم گیر و قانونگذار می تواند به بهبود تبعات کودک همسری کمک نماید.

منبع:

1399/11/06
14:46:16
0.0 / 5
1249
تگهای خبر: آموزش , ازدواج , اقتصاد , بلوغ
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان