عدم برخورداری مردم از نظام مطلوب تأمین اجتماعی

عدم برخورداری مردم از نظام مطلوب تأمین اجتماعی به گزارش جوان بین نایب رییس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر اینکه باید بتوانیم جایگاه نظام متمرکز تأمین اجتماعی را در سیاست گذاری اجتماعی و خط مشی گذاری دولتی و عمومی پررنگ تر نماییم اظهار داشت: حالا شرایط کشور ما از حیث کرونا و تحریم ها و وضعیت اقتصادی بگونه ای است که یکی از اشکالات مردم عدم برخورداری از یک نظام مطلوب تأمین اجتماعی به منزله حوزه حمایتی، امدادی و بیمه ای است.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، علی حیدری در ششمین وبینار پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم که به همت موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شد با اعلان اینکه نظام متمرکز با ادبیات مختلفی از دهه ۵۰ مطرح بوده و الان به صورت جدی تر مورد نظر قرار گرفته اظهار داشت: موسسه عالی پژوهش جریان سازی و گفتمان سازی علمی را دراین زمینه بر عهده گرفته و سلسله مباحث وبیناری در این زمینه برگزار می نماید تا بتواند از نظر صاحبنظران استفاده نماید. یک جمع سپاری ایده ها هم صورت گرفته است تا در پروژه ای که مقرر است طراحی شود از این ظرفیت ها استفاده نمائیم.
وی ادامه داد: مقوله سیاست گذاری اجتماعی از حوزه های مهم در خط مشی گذاری های عمومی و دولتی است، اما در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. قلمروهای مختلفی برای تقسیم کار حاکمیت وجود دارد که یکی از قلمروها، رفاه اجتماعی است و مقوله تأمین اجتماعی، بهداشت، اشتغال، مسکن و آموزش در ذیل آن قرار می گیرد اما از بد حادثه با وجود آنکه در حیطه های دیگر دارای رشته تحصیلی و دانشکده هستیم اما در حوزه تأمین اجتماعی یک فقر نظری و یاس عملی داریم و گفتمان سازی فکری و عملی باید در این عرصه شکل بگیرد.
نایب رییس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم جایگاه نظام متمرکز تأمین اجتماعی را در سیاست گذاری اجتماعی و خط مشی گذاری دولتی و عمومی پررنگ تر نماییم اظهار داشت: خط مشی های موجود دولتی معمولا انضباطی، توزیعی یا توزیع مجدد است که خط مشی توزیعی و توزیع مجدد درباره نظام متمرکز تأمین اجتماعی چه از حیث نابرابری های پیشینی و چه نابرابری های پسینی مطرح است.
حیدری افزود: طبیعی است که خط مشی گذاری عمومی برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات اجتماعی است و الان شرایط کشور ما از حیث کرونا و تحریم ها و وضعیت اقتصادی به شکلی است که یکی از اشکالات مردم عدم برخورداری از یک نظام مطلوب تأمین اجتماعی به منزله حوزه حمایتی، امدادی و بیمه ای و نه صرفاً سازمان تأمین اجتماعی است.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، کیومرث اشتریان، استاد دانشگاه و دبیرسابق کمیسیون اجتماعی دولت با اعلان اینکه معتقدم در زمینه نظام متمرکز تأمین اجتماعی هیچ کار جدیدی به مفهوم نظریه پردازی نکنیم و روی استراتژی اجرا متمرکز شویم اظهار داشت: از سال ۹۳ در کمیسیون اجتماعی دولت به دنبال عملیاتی کردن نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بودیم.
وی ادامه داد: لازم است یک سری تجدید نظرهایی پیرامون سرگذشتی که داشتیم انجام دهیم تا وقتی وارد مسائل اجرائی می شویم با مشکلات کمتری روبه رو باشیم. نکته نخست آنکه در ساختار سیاست گذاری، بدنه کارشناسی اطلاعات لازم را در اختیار داشت، اما در سطوح مدیریتی بالاتر درک روشنی از نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نداشت.
این استاد دانشگاه با اعلان اینکه یکی از اقدامات اساسی که باید در سیاست گذاری اجتماعی صورت گیرد دیپلماسی بیرونی است اظهار داشت: نکته دوم آنکه برای اجرای نظام متمرکز باید به ظرفیت دولت توجه داشته باشیم. ظرفیت دولت ما به علل مختلف ظرفیت تصمیم سازی برای کارهای رادیکال نیست بدین سبب سفارش مهم این است که به سراغ رویکرد تدریجی برویم. تدریج گرایی به این معنا که همان نظام سه لایه تأمین اجتماعی را بعنوان نظام مترکز تأمین اجتماعی اجرا نماییم و روی همان تمرکز نماییم که طبیعتا با اصلاحاتی همراه می شود.
اشتریان اضافه کرد: در این میان یکی از عناصر مهم وجود یک سازمان متمرکز برای تنظیم گری نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور است که می تواند یک تغییر ساختاری را به همراه داشته باشد. بدین سبب از حیث مقررات و دانش کارشناسی در حدی هستیم که سیاست گذاری تدریجی را به خوبی اجرا نماییم.
وی اصرار کرد که نکته بعدی این است که برای اجرای این نظام متمرکز باید ظرفیت دیجیتال دولت تقویت شود. برای این کار باید از ظرفیت نهادهای خارج از دولت استفاده نمائیم. ظرفیت پلتفرمی دولت در حوزه رفاه اجتماعی بسیار مهمست.
این استاد دانشگاه با اعلان اینکه در امتداد بکارگیری سیاست تدریجی، یک چاره این است که سه بخشنامه مربوط به قانون نظام جامع رفاه و نظام چندلایه تأمین اجتماعی دنبال و به تصویب برسد اظهار داشت: درباره قانون نظام جامع سه بخشنامه داشتیم که بخشنامه سطح مساعدت ها در دولت تصویب گردید. عملیاتی ترین کار برای نظام متمرکز این است که سه بخشنامه را تصویب نماییم. سفارش اولم به وزیر رفاه این است که دراین فرصت این سه بخشنامه را برای تصویب به دولت بفرستد؛ همان کاری که چندسال است ما دنبال آن بودیم. اگر این سه بخشنامه تصویب شود و روی اجرای همین ها تمرکز نماییم بخش قابل توجهی از کار پیش می رود.
اشتریان همین طور بر لزوم تقویت تنظیم گری یکپارچه سازمان های بازنشستگی اصرار کرد و اظهار داشت: در مجموع موافق نیستم که طرحی نو در اندازیم. باید روی اجرای نظام چندلایه تأمین اجتماعی تمرکز نماییم که می تواند نظام متمرکز را هم محقق کند.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، علی اخوان، معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هم در این جلسه وبیناری با اعلان اینکه دنبال کار رادیکال نباید باشیم اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه مفهوم نظام چندلایه تأمین اجتماعی را وارد قانون کردیم که در قانون ششم توسعه هم آمد، اما عملا هیچ خروجی از نظام چندلایه نگرفتیم و باوجود زحماتی که کشیده شد و بخشنامه ها و دستورالعمل های آن تدوین شد اما خروجی ملموسی از این نظام نداشتیم.
وی ادامه داد: جادارد این تجارب تک به تک بازخوانی شود و تک تک سازمان هایی که طی سالها شکل گرفته از بهزیستی گرفته تا کمیته امداد و... تجاربشان بازخوانی شود که چرا راه اندازی شدند و به کجا رسیدند و سپس بخواهیم طرحی نو دراندازیم.
اخوان با اشاره به اینکه حالا در حوزه بهداشت و درمان که از نظام رفاه کوچکتر است در دهه ۵۰ گزارشی با عنوان راهی نو به سمت تندرستی چاپ شد، اگر آن نوشتار را بخوانید مشکلات نظام سلامت همان است و راهکارها هم همچنان همان است اظهار داشت: اما با وجود همه اقدامات انجام شده دستاورد ملموسی نداشته ایم و علت این است که شاید از ابتدا زیرساخت های هرکاری را به فراخور خودش تأمین نکرده ایم و از ابتدا یک قانون و طرح ایده آل را تصویب کردیم و بعد در اجرا به مشکل خورده ایم.
معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: حالا تعاریف روشنی از نظام متمرکز تأمین اجتماعی در بین سیاست گذاران وجود ندارد و گاها آنرا محدود به سازمان تأمین اجتماعی می دانند که نگاه بسیار خطرناکی است. باید این مفاهیم برای سیاست گذاران جا بیفتد، هرچند عزم سیاسی برای این کارها در کشور ما وجود ندارد و مواردی به صورت مقطعی مطرح می شود.
وی با اعلان اینکه اگر بنا بود در سالهای قبل چنین کارهایی را انجام دهیم در زیرساخت های اطلاعاتی به مشکل می خوردیم اظهار داشت: اما حالا با امکانات فراهم شده عرصه دیجیتال در وزارت رفاه می توانیم امیدوار باشیم و روی آن حساب نماییم هرچند نیاز به تقویت دارد و بطور کامل پاسخگو نخواهد بود.
اخوان با تصریح این مطلب که باید به سمت اصلاح قوانین و مقررات برویم اظهار داشت: می خواهیم پیش نویسی تهیه و به مجلس ببریم و تصویب نماییم درحالی که قوانین اصلاح نشده است و فقط قانون روی قانون می گذاریم. می خواهیم قانون جدیدی اضافه نماییم که با پیچیدگی بیشتر کار می شود و این اقدام خوب، لوث شده و در حد قانونی مانند نظام جامع رفاه باقی مانده و ابتر می شود.
منبع:

1399/11/21
21:03:06
0.0 / 5
1128
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان