پشتیبانی از بیکارشدگان دوره انتشار کرونا

پشتیبانی از بیکارشدگان دوره انتشار کرونا شیوع بیماری کرونا، آثار و عواقب اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشته است و تعطیلی کارگاه ها و صنوف مختلف در کشور، یکی از مهم ترین اثرات اقتصادی آن است که سازمان تأمین اجتماعی را از حیث منابع و مصارف و حجم خدمات قابل عرضه متأثر ساخته است.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، سازمان تأمین اجتماعی بعنوان بزرگ ترین نهاد بیمه اجتماعی کشور با بهره بردن از ظرفیت های قانونی موجود، مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و کارگروه بررسی و مقابله با نتایج اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا، برای کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی بر هموطنان بخصوص جامعه بزرگ کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، اهتمام ورزیده است.
سازمان تأمین اجتماعی در روزهای پاندمی کرونا خدمات متنوعی به مخاطبین خود(بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان) عرضه کرده که بعضی از آنها عبارتند از:
۱- امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مشاغل به شدت صدمه دیده از شیوع بیماری کرونا
۲- پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیکار شدگان دوره شیوع بیماری کرونا
۳- پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان مبتلا به کرونا
۴- برقراری مستمری برای بازماندگان بیمه شدگان فوت شده بر اثر کرونا
۵- پرداخت کمک هزینه مراسم ترحیم به مشمولین فوت شده بر اثر بیماری کرونا
۶- غیرحضوری نمودن کامل فرایند عرضه درخواست، بررسی استحقاق، صدور حکم و پرداخت مقرری بیمه بیکاری
۷- افزایش مهلت های در ارتباط با فرایند انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه اختیاری، بیمه شدگان توافقی فعال انفرادی، خادمین ثابت مساجد، باربران، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و...
۸- ایجاد نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه درمان کاغذی
۹- اجرای طرح تحول دیجیتال (طرح ۳۰۷۰) که شامل عرضه ۳۰خدمت سازمان به صورت غیرحضوری است و باعث حذف سالانه ۷۰ درصد رجوع حضوری شده است.
۱۰- بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصنافی که نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر اساس فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال فهرست حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه اقدام نموده باشند.
۱۱- اعلام سابقه بیمه ای به موسسات، سازمانها و نهادها به صورت غیرحضوری
۱۲- ایجاد امکان نامنویسی غیرحضوری بیمه شده و افراد تبعی برای متقاضیان بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
در ادامه به عرضه توضیح مختصری در مورد هریک از خدمات ذکر شده می پردازیم:
۱- پشتیبانی از بیکارشدگان دوره شیوع کرونا:
فاز اول- پرداخت مقرری بیکاری به بیکارشدگان ایام شیوع بیماری کرونا:

در اجرای مصوبه بیست و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴، بیمه شدگانی که از اسفند ماه ۹۸ لغایت اردیبهشت ماه ۹۹ در اثر شیوع بیماری کرونا از کار خود منفک گردیدند، با ثبت نام در سامانه مربوطه، بررسی و احراز شرایط، صحت سنجی شماره حساب بانکی و... به تعداد ۱، ۱۶۹، ۵۳۴ نفرماه و به مبلغ ۱، ۵۹۵ میلیارد تومان، برای دریافت مقرری بیکاری ایام کرونا به سازمان برنامه و بودجه معرفی شده اند.
فاز دوم – تداوم شیوع بیماری کرونا (حذف کامل مراجعات حضوری برای برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری):
همزمان با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کارگاه ها و صنوف مختلف در کشور، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شعب سازمان با رجوع تعداد کثیر افراد بیکار شده روبرو شدند که در آن مقطع زمانی، وزارت متبوع با همکاری سازمان تأمین اجتماعی با درک نیاز جامعه به سرعت مبادرت به راه اندازی سامانه غیرحضوری برای ثبت درخواست بیمه بیکاری نموده و طی چند ماه سامانه مذکور را ارتقاء داده و وب سرویسهای مورد نیاز بین سامانه های سازمان و وزارت خانه بوجود آمد و فرایند بیمه بیکاری شامل: درخواست متقاضی، بررسی شرایط، صدور حکم برقراری و پرداخت مقرری بیکاری به صورت کامل غیرحضوری گردید.
از تاریخ ۰۱/۰۳/۹۹ تا آخر خرداد ماه ۱۴۰۰، قریب به ۲۰۰، ۰۰۰ مقرری بیمه بیکاری برقرار و مقرری متعلقه ماهیانه به حساب آنان واریز می گردد.
۲- امهال حق بیمه سهم کارفرما (۲۰درصد) برای فعالیتهای صدمه دیده از شیوع کرونا:

در اسفند ماه سال ۹۸ با شیوع بیماری کرونا در کشور و ایجاد محدودیت برای خیلی از فعالیت های اقتصادی، کارگاه ها و بیمه شدگان مشکلاتی ایجاد گردید که با عنایت به مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی ناشی از انتشار ویروس کرونا، مساعدت ها و تسهیلاتی به شرح جدول زیر برای کارفرمایان محترم در نظر گرفته شد:
۳- بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف:

مشمولین بخشودگی جرایم، کارفرمایان کارگاه های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف شامل حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیردولتی هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر اساس فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال فهرست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام نموده باشند.
تبصره ۱: در مواردی که تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ به واسطه بازنشستگی یا فوت بیمه شده تقلیل یافته باشد، مانع از بهره مندی کارگاههای مشمول از مزایای مقرر در قانون بخشودگی جرائم نمی گردد.
تبصره ۲: برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت صدمه دیده از کرونا مطابق لیست اعلام شده از جانب کارگروه مقابله با نتایج اقتصادی کرونا مبحث مصوبه شماره (۲) هفتادو یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۸‏/۳‏/۱۴۰۰، شمول بند (ث) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موکول به رعایت شرط حفظ سطح اشتغال نیروی انسانی بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ نخواهد بود.
کارفرمایان کارگاه های مذکور برای برخورداری از تسهیلات مزبور می بایست به منظور تعیین تکلیف بدهی های که لغایت اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است، حداکثر لغایت ۳۱‏‏/۰۴‏‏/۱۴۰۰ درخواست خویش را در سامانه خدمات غیرحضوی سازمان تأمین اجتماعی به نشانیes.tamin.ir ثبت کنند.

۴- اجرای طرح تحول دیجیتال (طرح ۳۰۷۰):

طرح ۳۰۷۰ به منظور توسعه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری و رفاه مخاطبین سازمان و همینطور جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری، در آبان ماه ۱۳۹۹ آغاز گردید. این طرح شامل عرضه ۳۰خدمت سازمان به صورت غیرحضوری می باشد که باعث حذف سالانه ۷۰درصد مراجعات می گردد. با عملیاتی شدن این طرح خیلی از خدمات سازمان (ازقبیل: پرداخت کمک هزینه ازدواج، انقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری، عرضه درخواست و برقراری بیمه بیکاری و....) به صورت کاملاً غیرحضوری انجام می شود.

۵-توسعه سیستمهای نرم افزاری و عرضه خدمات به صورت غیرحضوری:

علاوه بر مجموعه خدمات غیر حضوری طرح ۳۰۷۰ در دوره شیوع ویروس کرونا، اقدامات موثر دیگری در حوزه فناوری اطلاعات سازمان و در چارچوب توسعه سیستمهای نرم افزاری صورت گرفته است که بعضی از مهم ترین آنها عبارتند از:
ـ عملیاتی شدن نسخه نویسی الکترونیک و حذف دفترچه درمانی
ـ نامنویسی غیرحضوری بیمه شدگان توسط کارفرما
ـ نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی توسط بیمه شده یا مستمری بگیر
ـ اعلام سابقه بیمه ای به موسسات، سازمانها و نهادها به صورت غیرحضوری

۶-اصلاح فرایندها و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور مساعدت با مخاطبین و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری:

۱- تهیه، تدوین و صدور ۲۷ فقره بخشنامه/دستور اداری درمورد تدابیر، مساعدت ها و تسهیلات بیمه ای در رابطه با کرونا و ابلاغ به واحدهای اجرایی
۲- پرداخت غرامت دستمزد به بیمه شدگان مبتلا شده به بیماری کرونا به تعداد ۱۷۸، ۱۸۹ نفر و به مبلغ ۱۹۰میلیارد تومان (از فروردین ۹۹ لغایت بهمن ماه ۹۹)
۳- پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه شدگان فوت شده در اثر مبتلا شدن به بیماری کرونا به مبلغ تقریبی ۲۳ میلیارد تومان (از فروردین ۹۹ لغایت بهمن ماه ۹۹)
۴- تسهیل در پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان کرونایی، به شرح ذیل:

- درصورتیکه دوره گواهی استراحت پزشکی عرضه شده ۱۵روز و کمتر باشد، استراحت پزشکی مذکوربدون انجام تشریفات اداری (مربوط به معرفی به مراجع پزشکی و تکمیل فرم معرفی بکار توسط کارفرما) پرداخت می گردد.
- در صورتیکه بیمه شده مبتلا به بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان بستری شده باشد، پرداخت غرامت دستمزد در ارتباط با استراحت پزشکی متصل به ایام بستری تا سقف یک ماه بدون احتیاج به تایید مراجع معتمد پزشکی سازمان صورت خواهد گرفت.
- پرداخت علی الحساب غرامت دستمزد ایام بیماری و حاملگی بدون احتیاج به تایید مراجع پزشکی سازمان (پزشک معتمد و شورای پزشکی).
- حذف استعلام وضعیت و معرفی به کار از فرایند پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری

۵- تسهیل در تمدید اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان به شرح ذیل:

- تمدید اعتباردفاتر درمانی منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۸ کلیه بیمه شدگان تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ بدون توجه به تداوم پرداخت حق بیمه.
- حذف فرایند ضرورت تایید شورای پزشکی در مورد افرادیکه مهلت دفاتر درمانی آنان زودتر از موعد مقرر (۴ و ۶ ماهه) به اتمام رسیده است.
- صدور مجوز تمدید دفاتر درمانی فرزندان ذکور بالای ۱۹ سال تمام بر اساس کارت دانشجویی یا برنامه هفتگی معتبر به جای گواهی اشتغال به تحصیل.
- تمدید تاریخ خروج از کفالت و اعتبار دفاتر درمانی همسران و فرزندان اناث مستمری بگیران به ترتیب به مدت سه سال و یک سال.
۶- افزایش مهلت های در ارتباط با فرایند انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه بهمن ماه ۱۳۹۸لغایت اردیبهشت ماه ۹۹ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به طور اختیاری، بیمه شدگان توافقی فعال انفرادی، خادمین ثابت مساجد، باربران، قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار و... لغایت مردادماه ۱۳۹۹ شایان ذکر است با این اقدام، برای قریب به ۸۱، ۵۰۰ نفر از بیمه شدگان موصوف که به سبب شیوع بیماری کرونا و تعطیلی خیلی از فعالیت ها، در مهلت مقرر موفق به پرداخت حق بیمه خود نشده بودند، امکان ادامه بیمه پردازی و باقی ماندن در زمره بیمه شدگان سازمان فراهم گردید.
۷- موافقت با تداوم بیمه پردازی کارگران ساختمانی که کارت مهارت فنی آنان در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۸ لغایت اردیبهشت۱۳۹۹ منقضی گردیده است.
۸- پشتیبانی از کارفرمایان، اشتغال و تولید با تقسیط بدهی های معوقه در صورت عرضه درخواست.
۹- تسهیل شرایط معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت غیر الزامی (طی دستور اداری شماره ۱۹۶۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹).
۱۰- تمدید مهلت صدور درخواست بازرسی دفاتر و دریافت مدارک و مستندات از کارفرمایان و انجام بازرسی آخرین سال مالی؛ به منظور همکاری بیشتر با بنگاه های اقتصادی و همسویی با سازمان امور مالیاتی.
۱۱- افزایش مهلت ها و مواعد قانونی در سیستم های مکانیزه، ادارات کل استانهایی که تمام و یا بخشی از مناطق و شهرهای آنان در وضعیت قرمز ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و تعطیل می گردند.
۷-برقراری مستمری بازماندگان به سبب فوت بیمه شده اصلی براثر بیماری کرونا:
با شیوع بیماری کرونا متاسفانه برخی از بیمه شدگان سازمان بر اثر مبتلا شدن به بیماری مذکور جان خویش را از دست داده اند که از اسفند ماه ۱۳۹۸ لغایت فروردین ماه ۱۴۰۰ برای بازماندگان ۳۸۱۳ نفر از آنها مستمری برقرار و مبلغ متعلقه هرماهه به حساب آنان واریز می گردد.
منبع:

1400/05/10
15:50:54
5.0 / 5
608
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان