مسئول کودکان کار خارجی کیست؟

مسئول کودکان کار خارجی کیست؟ به گزارش جوان بین مدیرکل امور لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اعلان اینکه به دنبال حمایت های اجتماعی از خانواده های کودکان کار و خیابان و توانمندسازی این خانواده ها هستیم، می گوید: اساسا فرایندهای اقتصادی بسیار مهم هستند اما لزوما همه افراد فقیر کودکانشان در خیابان حاضر نیستند پس مدل سیاست خانواده محوری در گام اول و مدل توجه به ان جی اوها در گام دوم برای مجموعه سازمان بهزیستی بعنوان یک سیاست اولویت دار مطرح است.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، محمود علیگو با اشاره به روز جهانی منع کار کودک با شعار "منع کار کودک با حمایت های اجتماعی خانواده محور بوسیله حلقه های میانی" بیان کرد: هیچکس این مساله را کتمان نمی کند که مسئله کودکان کار، کار در خیابان و حتی زباله گردی که هر کدام شرایط و مداخلات خاص خودرا لازم دارد، یکی از جلوه های لطمه زای اجتماعی ماست. اساسا این اتفاق حاصل فرآیندهای مختلفی است و مسائل اقتصادی که در منطقه، کشور و کشورهای همسایه شکل می گیرد، موثر است. چه مسائل اقتصادی، چه مسائل سیاسی و فرهنگی در شکل گیری چنین لطمه هایی موثر هستند.
وی با اعلان اینکه سه دستگاه مسئول (شهرداری ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور) در موضوع کودکان کار، کار در خیابان و زباله گردی داریم، اظهار داشت: این که سیاست های این دستگاهها در برخورد با کودکان چیست و چقدر با هم هماهنگی دارند، بسیار مهم می باشد. در وضعیت فعلی قرارگاه هایی شکل گرفته و در این قرارگاه ها همکاران ما در شهرداری، وزارت کار و وزارت دادگستری به تعاملات سازنده ای رسیده اند و برنامه های مشترک درحال طراحی است اما این که سیاست ما در مقابله با این پروسه و لطمه باید چگونه باشد از مهم ترین مسائل و مدلهای حل مسئله این لطمه است.

قصد برخورد با کودکان کار و خیابان را نداریم علیگو افزود: توجه به حلقه های میانی، ان جی اوها و گروههای مردم پایه و جهادی و گروه هایی که دولتی نیستند و از بطن مردم بیرون آمده اند یکی از روش ها و مسیرهای حل برون رفت از این مسئله است. مسئله دوم نوع نگاه به این کودکان است؛ باید بپذیریم که این کودکان مقصر این پروسه نیستند و یکی از معلولین این پروسه اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی هستند، پس با کودک قصد برخورد نداریم.
مدیرکل امور لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: نگاه ما برای حل مسئله در موضوع کودکان کار و خیابان تا آن زمان که معطوف به کودک است و دنبال توانمندسازی کودک می گردد منجر به نتیجه های مطلوب نخواهد شد برای اینکه بستر خانوادگی که این لطمه را شکل داده است، همچنان پابرجا و باقیست و باید به این مساله دقت کنیم پس در سیاست دوم، نگاه خانواده محوری در حمایت بسیار اهمیت دارد.

بهزیستی بدنبال حمایتهای اجتماعی و اقتصادی از خانواده کودکان کار و خیابان وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلان اینکه ما به دنبال حمایت های اجتماعی از خانواده های کودکان کار و خیابان و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این خانواده ها هستیم، اشاره کرد: اساسا فرآیندهای اقتصادی بسیار مهم هستند، اما لزوما همه افراد فقیر کودکان شان در خیابان حاضر نیست. پس مدل سیاست خانواده محوری در گام اول و مدل توجه به ان جی اوها در گام دوم، برای مجموعه سازمان بهزیستی بعنوان یک سیاست اولویت دار مطرح است و فرایندها بر این الگو شکل گرفته اند.
علیگو اشاره کرد: ما نمی خواهیم ان جی اوها وظایف دستگاه های دولتی را انجام دهند، ما می خواهیم از ظرفیت مردمی برای حل مسئله استفاده نمائیم. نگاه ما در موضوع پشتیبانی از کودکان کار و کودکان خیابانی و حتی کودکان زباله گرد مدلهای مددکارانه است. در مدل های مددکارانه توجه همه جانبه به شرایط طفل و نوجوان حائز اهمیت می باشد.

آماده شدن دستورالعمل مراکز شبانه روزی کودکان کار و خیابان دربهزیستی
مدیرکل امور لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اعلان اینکه در سازمان بهزیستی بیش از ۱۴ هزار کودک را در مجموعه کارهای در رابطه با حوزه کودکان کار و خیابان ساماندهی کردیم، اظهار داشت: هم اکنون ۶۷ مرکز حمایتی و آموزشی در سطح کشور داریم که با همکاری ان جی اوها و با مجوز سازمان بهزیستی اداره می شود. همین طور ۳۱ مرکز شبانه روزی نیز بصورت دولتی اداره می گردند.
وی همین طور از آماده شدن دستورالعمل مراکز شبانه روزی کودکان کار و خیابان در سازمان بهزیستی آگاهی داد و اظهار داشت: این مساله کمک می نماید تا از ظرفیت ان جی اوها در نگهداری شبانه روزی کودکان کار و خیابان بهره مند شویم و بخش اعظمی از دغدغه های گروههای مردمی در موضوع نگهداری کودکان کار و خیابان می تواند رفع گردد.
۸۰ درصد کودکان کار و خیابان ایرانی نیستند علیگو در ادامه به ارائه آماری از وضعیت کودکان کار و خیابان پرداخت و اظهار داشت: بیش از ۸۰ درصد کودکان کار و خیابان در کشور از کودکان «اتباع» هستند و این مساله نگرانی هایی به وجود می آورد و اقدامات خاصی لازم دارد.

بعد خانوار ۴۵ درصد کودکان کار و خیابان ۴ تا ۶ نفر است
هر یک ریال کمک مردم در خیابان به این کودکان منجر به فرو رفتن بیشتر آنها در آسفالت خیابانها می شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلان اینکه بیش از ۴۵ درصد از کودکان کار با بعد خانوار بین ۴ تا ۶ نفر هستند و این بخش نگران کننده دیگری به وجود می آورد که باید به آن توجه کرد، اضافه کرد: مسئله مهمی در موضوع درآمدهای کودکان در سطح خیابان وجود دارد. هر یک ریالی که در سطح خیابان به این کودکان کمک نقدی می کنید، منجر به فرو رفتن آنها در سطح آسفالت خیابان ها خواهد شد، برای اینکه امکان طرح موضوعات و مدلهای توانمندسازی را حتی توسط مردم از این کودکان سلب می کند.
مدیرکل امور لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اشاره کرد: اساسا مسائل اقتصادی در این که این کودکان در خیابان حاضر می شوند، موثر هستند، اما باید به این مساله دقت کنیم که این مدل برای کودکان پر لطمه است. اگر در مورد منع کار کودک در خیابان صحبت می نماییم اساسا در خیابان بودن کودک جز بخش های پر لطمه کودک است برای اینکه لطمه هایی غیر از سو استفاده اقتصادی هم در انتظار کودک در سطح خیابان است.

به جای کمک نقدی به کودکان کار و خیابان آنها را ان جی اوها معرفی کنید/این کودکان نیازمند حمایتهای پایه ای هستند
ایشان سپس با اشاره به این که چالش های پیش روی حل مسئله کودکان کار و خیابان در سه بخش قابل تقسیم بندی است، اظهار داشت: نخستین بخش در رابطه با «مردم» است؛ آنجا که خواهش می نماییم ضمن احترام به کودکان در خیابان و ضمن حفظ شانیت و حقوق کودکان، حتما با رعایت اخلاق و آداب معاشرت به این مساله توجه نمایند که هر مقدار کمک به این کودکان منجر به افزایش لطمه های مرتبط در این کودکان خواهد شد.
وی از مردم خواست تا بجای کمک مستقیم به کودکان بوسیله معرفی به ان جی اوها و گروههای مردم پایه و خیریه ها این کودکان را برای تامین حمایت های مستمر و پایه دار هدایت کنند؛ این مساله موجب می شود تا این کودکان مجموعه ای از حمایت را دریافت نمایند، برای اینکه مردم با حمایتهای نقدی شان می توانند قسمتی از معضلات روزمره آنها را حل کنند اما این کودکان نیازمند حمایت های پایه دار هستند که شاید از توان تک تک مردم خارج باشد، اما ان جی اوها بوسیله روابطی که دارند می توانند نتیجه مطلوب تری را برای خانواده ها و کودکان رقم بزنند.

چه کسی مسئول کودکان کار شهروندان خارجی فاقد مجوز است؟ مدیرکل امور لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به چالش های بین دستگاهی دراین زمینه اشاره نمود و اضافه کرد: توزیع مسئولیت های بین دستگاهی دارای خلاءهای جدی است. بطور نمونه موضوع اتباع یکی از موضوعات حائز اهمیت می باشد. مسئولیت اتباع در کشور خصوصاً اتباع غیرقانونی معین نیست و معین نیست که چه کسی مسئولیت این اتباع را برعهده دارد. از طرف دیگر حضور ما در کنوانسیون های بین المللی و مرتبط به حوزه کودک سبب می شود اقدامات حوزه های نظارتی و انتظامی در زمینه کودکان بسیار محدود شود و لازم است سیاست های جدیدی تدوین شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد: ما در مورد اتباع دارای اسناد هویتی رسمی و دارای مجوز در حوزه کمک به آنها در کشور مسئله ای نداریم اما در موضوع اتباع غیرقانونی بحران داریم و این بحران امروز بیشتر نمایان شده است.
این مسئول بهزیستی با اشاره به این که در موضوع مسائل بین دستگاهی یکی از بحرانی ترین نکاتی که باید اشاره نمود نگاه های سیاستی در میان دستگاه هاست، اظهار داشت: هم اکنون در کشور وضعیت خوبی داریم، اما با وضعیت مطلوب فاصله داریم. حالا سه دستگاه شهرداری، وزارت کار و بهزیستی و حتی دستگاه های دیگر هم نظر هستند اما در مجموعه کودکان کار و خیابان ۱۹ دستگاه موثر داریم و بر طبق قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان ۲۴ دستگاه موثر داریم و اینها باید هم نگاه و هم نظر باشند تا بتوانیم اقدام درستی شکل دهیم.

عدم اجرای مناسب قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در بخش قضایی
علیگو یکی دیگر از چالش های بین دستگاهی را عدم اجرای مناسب قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در بخش قضایی عنوان نمود و اضافه کرد: همانطور که قانون تصریح کرده که ولی و قیم قانونی در صورت سو استفاده مکرر از کودکانش مجازات شود، ما خواهش داریم که به بند ۱۵ قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان توجه گردد. ما بعنوان مطالبه دستگاه اجرائی خواهشمندیم به آن توجه گردد برای اینکه فرآیندهایی در قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان وجود دارد که فرآیندهای پیشگیرانه از جنس پشتیبانی از خانواده است.
به گفته ی ایشان، خوشبختانه امروز در کشور به همزبانی مشترکی بین دستگاهها رسیده ایم. همه دستگاهها به این مساله اذعان دارند که روشهای ضربتی و دفعی برای حل مسئله کودکان کار جوابگو نیست و باید مدل های عمیق مددکارانه و خانواده محور را پیش گرفت.
علیگو اشاره کرد: در همین راستا اقدامات خوبی انجام شده و جلسات استانداری ها شکل گرفته است و سازمان بهزیستی برنامه «اقدام و عمل» آماده کرده است که با رویکرد مددکارانه طراحی شده و تلاش می کند تا با روشهای مستمر و طراحی حمایتهای اجتماعی و شکل گیری الگوهای خانواده محور و با بهره گیری از ظرفیتهای گروههای مردمی مسئله کودکان کار و خیابان را تا حد مطلوبی ساماندهی نماییم.

تجهیز مراکز به دستگاه سنجش عنبیه برای شناسایی کودکان کار و خیابان
مدیرکل امور لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این که هم اکنون ورودی اتباع غیرقانونی در کشور بسیار قابل توجه است، اظهار داشت: در برنامه اقدام و عمل یکی از کارهای مهم، تجهیز مراکز و مجموعه ها به دستگاه سنجش عنبیه است تا بتوان بوسیله فاکتورهای بیومتریک این افراد را شناسایی و کددار کرد. این مساله کمک می نماید تا این کودکان را بصورت سیستماتیک شناسایی و در مجموعه بانک اطلاعاتی، اطلاعات آنها را داشته باشیم که بتوانیم خدمات را بطور مستمر ارائه نماییم.

بدلیل عم کنترل ورود کودکان به خیابان، اقدامات بهزیستی برای کاهش این کودکان بی نتیجه است
مدیرکل امور لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این که برنامه اقدام و عمل را در سال ۹۹ فقط در سطح استان تهران و سپس در سال ۱۴۰۰ در ۱۳ استان اجرا کردیم و در سال ۱۴۰۱ در تمام استان های کشور اجرا خواهیم کرد، اظهار داشت: این برنامه ۶ گام اصلی دارد که همه آنها بر طبق مدل های دوست دار کودک طراحی شده است و تلاش می کند تا خانواده این کودکان به نتیجه مطلوب برسند. انتظار نظری ما از این برنامه باید کاهش ۵۰ درصدی کودکان کار و خیابان باشد، اما در حقیقت این نتیجه حاصل نمی گردد و یکی از دلیلهای آن این است که هر اقدامی که در سطح خیابان با همکاری گروههای مردمی انجام می دهیم نتیجه آن قابل مشاهده نیست برای اینکه ورودی های ما کنترل نمی گردد.
ایشان سپس اظهار داشت: در برنامه سال ۹۹، خانواده های تحت پوشش دیگر کودکانشان را به خیابان نمی فرستادند، اما باز هم خیابان پر (از کودکان) بود. ما در پروژه ای که از بین ۱۰۰۰ نفر داشتیم فقط ۲۴ نفر باردیگر کودکانشان در سطح خیابان حضور داشتند و این نشان میدهد برنامه درست عمل کرده اما یکی از دلیلهای این که خیابان خالی نشده این است که این فرایند، فرایندی نیست که تنها سازمان بهزیستی کار کند و لازم است دستگاه های گوناگون و اقداماتی بعنوان اقدامات پیشگیرانه مانند کنترل مرزها و توجه به اتباع و دارای اوراق هویتی شدن اتباع مد نظر قرار گیرد.
مدیرکل امور لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به دیگر اقدامات بهزیستی در حوزه کودکان کار و خیابان، توضیح داد: امسال به غیر از برنامه اقدام و عمل و ایجاد مراکز غیردولتی شبانه روزی که اهتمام می نماییم تا آخر سال بخش اعظمی از استانها دارای این مراکز باشند تا ظرفیت های آموزشی و حمایتی بیشتر به این کودکان تقدیم نماییم، یکی دیگر از برنامه های ما اجرای یک برنامه ملی با حضور تمام ان جی اوهای علاقمند و دلسوز است.
وی اظهار داشت: این برنامه دو روزه طراحی شده و روز اول کارگاه های آموزشی و برنامه های مشاوره ای با ان جی اوها و حلقه های میانی مردم پایه فعال در زمینه کودکان کار و خیابان برگزار می گردد و روز دوم به پنل های تخصصی در موضوع کودکان کار و خیابان و زباله گردی و موضوعات مرتبط اختصاص می یابد.
مدیرکل امور لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بر توجه ویژه به کارگاههایی که از کار کودک به سبب ارزان بودن سو استفاده می نمایند اشاره و اشاره کرد: ما نمی گوییم کودک کار مهارتی یاد نگیرد، اما نباید کار کودک به کودکی و پروسه کودکی او لطمه وارد کند و نباید منجر به بازماندگی از تحصیل و لطمه های مضاعف شود، پس نظارت بر کار کودکان در کارگاه ها بسیار مهمست و مطالبه ما ممنوعیت کار (برای کودکان زیر ۱۵ سال و ایرانی و اتباع فرقی نمی کند) در کارگاه هاست و این ممنوعیت باید اجرا و با کارگاه های متخلف برخورد جدی شود.
منبع:

1401/03/21
10:33:58
5.0 / 5
279
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان