مروری بر وعده هایی كه شریعتمداری برای ارتقای رفاه داد

عرضه كارت اعتبار طلایی برنامه ویژه در شرایط تحریم

عرضه كارت اعتبار طلایی برنامه ویژه در شرایط تحریم جوان بین: محمد شریعتمداری كه از ششم آبان ماه جاری بر صندلی وزارت رفاه تكیه زده از سازمان های زیرمجموعه اش خواسته است تا برنامه ۱۰۰ روزه ای عرضه كنند. وی قول داده در این سه ماه به اندازه چند ماه كار كند.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، وزیر جدید تعاون، كار و رفاه اجتماعی كه بیشتر بعنوان چهره ای اقتصادی شناخته می گردد و طی یك سال قبل عهده دار وزارت صنعت بود یك هفته است كه با شعارهایی همچون «صدای اقشار صدمه پذیر نهادهای ملی تصمیم گیری» و « توجه توامان به منافع بازنشستگان روز گذشته، امروز و فردا» رای اعتماد نمایندگان مجلس را جلب كرده و حالا وقت عمل به برنامه هایی است كه برای تحق سیاست های رفاهی عرضه كرده است و در ادامه مروری بر آن ها خواهیم داشت:
وی طبق سند چشم انداز، جامعه ایرانی را جامعه ای برخوردار ازسلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض می داند و اعتقاد دارد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم از ایده نظری «توانمندسازی برای مقابله با فقر» تبعیت می كند و این توانمندسازی مستلزم در نظر گرفتن همبسته تولید و اشتغال، آموزش، سیاست های منطقه ای مناسب و توسعه مبتنی بر كسب و كارهای اشتغال زاست.
او همینطور بر كاهش صدمه های اجتماعی بعنوان یكی از اولویت های سیاست اجتماعی تاكید می كند و آنرا محصول تمركز فقر و فقدان اشتغال می داند و تاكید دارد كه اعمال سیاست ها و راهبردهای دوراندیشانه و مبتنی بر تحقیقات اجتماعی با هدف توسعه چتر حمایتهای اجتماعی لزوم دارد تا از نرخ رشد صدمه های اجتماعی كاسته شود.
اصلاحات پارامتریك در صندوق های بازنشستگی
اما محمد شریعتمداری برای سامان بخشی به وضعیت صندوق های بازنشستگی كه گفته می گردد در آستانه بحران هستند چه برنامه ای دارد؟ وی به لزوم اصلاحات پارامتریك صندوق های بازنشستگی تاكید دارد و در متن برنامه پیشنهادی اش به مجلس نوشته شده است: «موضوع مهم صندوق های بازنشستگی و فقدان پایداری مالی آنها یكی از اولویت های كشور و به تبع آن وزارت رفاه است.
برنامه هایی برای اصلاحات پارامتریك، اصلاحات سیستمی و اصلاحات ساختاری در صندوق ها تدوین شده است تا قبل از بحرانی تر شدن وضعیت صندوق ها، حركت برای پایدارسازی آنها انجام گیرد. بدیهی است كه بزرگی و شدت مسئله به حدی است كه بدون مشاركت سازنده قوای سه گانه و جدا كردن سیاست های حمایتی از نظام بیمه ای، اصلاح ساختارها و فرآیندها این مهم حاصل نخواهد شد.
بنگاه داری در شركت های صندوق های بازنشستگی همواره مورد انتقاد بوده و سبب عدم شفافیت های بسیار شده و همینطور مانعی در برابر بهبود عملكرد اقتصادی تلقی شده است. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم برنامه مدونی برای جهت دهی از بنگاه داری به سهامداری و اصلاح وضعیت اقتصادی بنگاه ها و صندوق ها در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی دارد».
استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
به نظر می آید یكی از برنامه های مهم شریعتمداری استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باشد. در برنامه های وی آمده است كه «مغفول ماندن بخش هایی از قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مانند نظام تامین اجتماعی چند لایه به چشم می خورد؛ وظیفه اصلی دولت در مورد طبقات كم درآمد و صدمه پذیر، در گروه ساماندهی مناسب نظام تامین اجتماعی مناسب می باشد. از این رو توجه به وضعیت موجود و حل مشكلات پیش رو در چارچوب توان اقتصادی موجود، نیازمند همكاری شركای اجتماعی با رعایت اصل سه جانبه گرایی است.»

اجرای برنامه ملی فقرزدایی و كاهش نابرابری با رویكرد توانمندسازی مشمولین تحت پوشش نهادهای حمایتی، توازن منطقه ای و امنیت غذایی، برنامه جامع حمایت های اجتماعی با تاكید بر كاهش صدمه های اجتماعی با رویكرد تقویت نهاد خانواده و نهادهای اجتماع محور و پایدارسازی صندوق های بازنشستگی با رویكرد افزایش ضریب نفوذ بیمه ها با انجام اصلاحات پارامتریك، ساختاری و اساسنامه و اداره صندوق ها با رویكرد سه جانبه گرایی همچون راهبردهای وزیر جدید صنعت است كه اهدافی را برای رسیدن به آنها درنظر گرفته است.

تحقق عدالت اجتماعی و تولید فرصت های برابر و ارتقای سطح شاخص هایی از قبیل تضمین حداقل درآمد، آموزش، سلامت، تامین غذا و افزایش درآمد سرانه، توسعه نظام تامین اجتماعی و افزایش سطح رفاه اجتماعی، تولید امنیت اقتصادی و اجتماعی برای كلیه آحاد جامعه مبتنی بر عدالت و ارزش های اسلامی – ایرانی، تولید و راهبری نظام جامع تامین اجتماعی برای پشتیبانی از كلیه افراد كشور به خصوص محرومان و مبارزه با فقر و پشتیبانی از نهادهای عمومی و موسسات خیریه مردمی و برقراری نظام چندلایه تامین اجتماعی شامل مساعدت های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه های مكمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمه های اجتماعی به آحاد مردم و گسترش و ارتقای بیمه های اجتماعی.از جمله این اهداف مدنظر وزیر جدید هستند

شریعتمداری در برنامه پیشنهادی اش برای مجلس برنامه های مهمی را در بخش رفاهی عرضه داد كه بخشی از مهمترین آنها به این شرح است:

- راه اندازی مراكز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی با همكاری نهادهای ذیربط

- ساماندهی كودكان كار با هم افزایی و استفاده از ظرفیت های شركای اجتماعی و سازمان های مردم نهاد

- غربالگری ژنتیك ازدواج به منظور كاهش معلولیت ها

- برقرار مشوق های لازم برای بهره گیری معلولان از اشتغال حمایتی

- استقرار كامل شبكه سلامت اجتماعی تحت عنوان مركز فوریت های اجتماعی

- استقرار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان

- طراحی و عرضه فوری بسته های حمایتی به شكل كالابرگ الكترونیكی و كارت اعتبار كالایی با اولویت اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی

- هدفمند كردن حمایت های مختلف دولت با اولویت فقر شدید و نقاط كمتر توسعه یافته

- اصلاح نظام حمایت اجتماعی با رفع همپوشانی نهادهای حمایتی

- توقف جذب عضو جدید در صندوق های ورشكسته و تجمیع آنها

- تادیه بدهی های دولت به تامین اجتماعی بخصوص با استفاده از تبدیل به اوراق بهادار بدهی های دولت

- تولید «فراگیری» در پوشش های حمایتی و بیمه ای در سطح پایه و همگانی

- برنامه ریزی برای جذب منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در نظام حمایتی

- تلاش در جهت تعریف و تبیین نظام چندلایه تامین اجتماعی

- تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی كشور

- تلاش جهت تولید پیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر و روستائیان با عرضه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر

- تهیه بسته های حمایتی معیشتی به منظور پشتیبانی از جامعه كار و اقشار صدمه پذیر

به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، او همینطور برای شرایط تحریم هم برنامه های ویژه هایی را اعلام نموده كه در حوزه رفاهی طراحی و عرضه فوری بسته های حمایتی با عرضه قیمت های ترجیحی در اقلام اساسی، عرضه كارت اعتبار طلایی با اولویت اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، اتخاذ سیاست های مقابله با فقر در مناطق محروم و مرزی با استفاده از تفویض اختیار به مقامات محلی مانند گسترش مبادلات خرد مرزی و پایدارسازی صندوق های بازنشستگی با استفاده از یكسان سازی مقررات و انجام اصلاحات ساختاری و پارامتریك از این جمله است.

اكنون باید منتظر ماند و دید كه آیا شریعتمداری در ادامه راه و بخصوص در بازه زمانی ۱۰۰ روزه ای كه تعیین كرده می تواند بر سطح رضایت اقشار مختلف مردم بیافزاید؟.


1397/08/11
23:47:21
5.0 / 5
4325
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان