مدیرعامل تامین اجتماعی تشریح كرد

شرایط تامین اجتماعی برای بیمه كارفرمایان

شرایط تامین اجتماعی برای بیمه كارفرمایان به گزارش جوان بین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح شروط تامین اجتماعی برای بیمه كارفرمایان اظهار داشت كه بنابر دلایلی و حجم تبادلات، در بعضی ماه ها حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با تاخیر پرداخت می گردد.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، سید تقی نوربخش با حضور در برنامه تیتر امشب، به تشریح خدمات این سازمان برای مردم پرداخت و به سوالات آنها پاسخ داد.

شروط تامین اجتماعی برای بیمه كارفرمایان

نوربخش در ادامه درمورد بیمه كارفرمایان هم اظهار داشت: كارفرمایان می توانند بیمه شوند اما به دو شرط ؛ یكی اینكه هیئت مدیره یا مدیرعامل نباشد كه در واقع سهام دار شركت باشد كه منع قانونی دارد، ولی اگر حقوق بگیر باشد و رابطه حقوق و دستمزدی باشد می تواند بیمه باشد. شرط دوم اینكه كارگاه هایی كه تحت حمایت دولت هستند یعنی حق كارفرمایی را دولت پرداخت می كند، كارفرما با پرداخت حق بیمه می تواند بیمه شود و از خدمات بیمه ای برخوردار شود.

كدام دسته از كارگران ساختمانی بیمه تامین اجتماعی می شوند؟

او اضافه كرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد عوارض شهرداری متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. كارگران ساختمانی باید كارت مهارت فنی حرفه ای داشته باشد كه در غیر این صورت نمی توانند تحت پوشش باشد. كارگران باید حتما اشتغال هم داشته باشند تا تحت پوشش بیمه باشند چون اگر فقط كارت مهارت فنی حرفه ای داشته باشد ولی اشتغال به كاری نداشته باشد نمی تواند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرد. كارگران ساختمانی در بالاترین نقطه ریسك قرار دارند. ما علی رغم كمبود منابع بازهم برای كارگران ساختمانی هزینه كرده ایم و آنها را بر مبنای نوبت تحت پوشش قرار می دهیم.
به گفته وی، كارگران ساختمانی می توانند با استفاده از سایت سازمان تامین اجتماعی در سایت كارگران ساختمانی ثبت نام كنند و به شرط دو الزامی كه گفته شد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند.

نوربخش اظهار داشت: خدمات درمانی سازمان از دو طریق انجام می گردد. افراد بیمه شده به همراه افراد تحت تكفل تحت پوشش بیمه هستند كه می توانند با فرانشیز های مشخص شده از خدمات بیمه ای استفاده كنند. مراكز ملكی سازمان كاملا مجانی هستند اما مراكز درمانی فرانشیز می دهند. تنها بیمارستانی كه به صورت هیئت مدیره ای اداره می گردد بیمارستان میلاد است كه هزینه های درمان و دارو مجانی است. ۷۱ بیمارستان در سطح كشور هستند كه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بود و هیچ مبلغی نباید دریافت كنند و كاملا مجانی هستند.

وی ادامه داد: ۱۶۴۰ قلم دارو بر مبنای مصوبه هیئت وزیران تحت پوشش بیمه هستند، البته در همین موارد هم اگر هزینه ها مازاد باشد هم كمك می گردد.
مدیرعامل تامین اجتماعی ادامه داد: درباره «آنژیو» اگر مسئله اورژانسی باشد فورا بیمار پذیرش می گردد اما مواردی كه الكتیو است و فقط درد قفسه سینه وجود دارد و غیر اورژانس باشد آنژیو انجام می گردد و پس از معاینات بالینی ممكن است بیمار در فهرست انتظار قرار گیرد.

نوربخشبا بیان اینكه در بیمارستان های تحت پوشش تلاش كرده ایم لیست انتظار را كاهش دهیم تصریح كرد: در درمانگاه های بیمارستان میلاد در شبانه روز ۶۰۰۰ نفر و در بخش های درمانی روزانه ۱۰ هزار نفر رجوع كننده داریم. در موارد اورژانس بیمار بطور قطع باید تحت درمان قرار گیرد و در غیر اینصورت تخلف است.
نوربخش در ادامه درباره آزاد حساب كردن داروها (داروهای خارج از پوشش بیمه ای) اظهار داشت: برخی داروها مكمل هستند كه ممكن است تجویز شوند و تحت پوشش بیمه نباشند اما داروهایی كه تحت پوشش بیمه باشند حتما بر مبنای بیمه، قیمت آنها محاسبه می شوند. در تامین اجتماعی تلاش كرده ایم خدمات را روز به روز ارتقاء دهیم اما نقصان هایی هم داریم كه از مردم پوزش می خواهیم.

ساخت میلادی دیگر در جنوبی ترین نقطه شهر ری

او اضافه كرد: بیمارستانی همانند بیمارستان میلاد در جنوبی ترین نقطه شهر در شهر ری ساخته خواهد شد كه تا ۴ سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. در آبادان و شیراز و تبریز و در دورافتاده ترین نقطه كشور هم بیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی به بهره برداری خواهند رسید و تلاش ما بر این بوده كه مراكز درمانی و امكانات درمانی را به نقاط كمتر برخوردار ببریم.
نوربخش با اشاره به ارتقای كلیه خدمات هتلینگ در ۸۰ بیمارستان تحت پوشش تامین اجتماعی اظهار نمود: شماره ۱۴۲۰ و شماره پیامك ۱۰۰۰۱۴۲۰ سازمان تامین اجتماعی برای پاسخگویی به مردم در زمینه مشكلات است.

امكان فراهم كردن كلیه خدمات درمانی برای ۶. ۵ میلیون بیمه شده تهرانی را نداریم

او درباره تناسب بین بیمارستان ها و بیمه شدگان اظهار داشت: سه دانشگاه پزشكی در تهران قرار دارد كه بیماران تامین اجتماعی را هم ویزیت می كنند ولی امكان اینكه برای ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر كه در تهران تحت پوشش بیمه باشند امكانات فراهم نماییم، نداریم. در تهران ۹ بیمارستان در سطح استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند كه بعضی از این بیمارستان ها مجددا تجهیز شده اند.

اهتمام تامین اجتماعی برای پوشش بیمه ای خدمات تخصصی دندانپزشكی
نوربخش درباره خدمات دندانپزشكی هم اظهار داشت: خدمات دندانپزشكی سطوح اولیه مثل كشیدن، پركردن وجرم گیری تحت خدمات درمانی بیمه هستند اما خدمات تخصصی مثل روت كانال و جراحی ها تحت پوشش بیمه نیستند كه این نقص مهمی است كه اهتمام ما این است برخی خدمات دیگر مثل درمان ریشه درمان را هم تحت پوشش بیمه قرار دهیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه اظهار داشت: خدماتی مثل عرضه حق بیمه را اینترنتی كرده ایم اما صدور دفترچه منوط به حضور بیمه شونده است. كارگزاری های بیمه را از ۸۰ به ۱۶۰ كارگزاری ارتقاء داده ایم اما مشكل خدمات رسانی به خاطر مشكل اینترنت است و مشكل دیگر نیست كه تلاش می گردد برطرف شود.


نوربخش با اشاره به اینكه علاوه بر عموم مردم، مددجویان تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی هم تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند، اظهار داشت: مدت زمان بیمه پردازی افراد میانگین ۲۴ سال است این در حالیست كه میانگین سالهای پرداخت مستمری سازمان به بازماندگان و بازنشستگان ۴۱ سال است.
پیش بینی پوشش بیمه ای افراد با دریافتی كمتر از پایه حقوق در لایحه نظام چند لایه تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به لایحه نظام چند لایه تامین اجتماعی اظهار داشت: این لایحه در هیئت دولت قرار دارد كه بر مبنای آن برای افرادی كه زیر حداقل دستمزد دریافتی دارند هم بیمه فراگیر پیش بینی شده كه به نسبت درآمد پایین بتوانند تحت پوشش قرار گیرند این در حالیست كه خدمات، متناسب با این نوع بیمه متفاوت خواهد بود.

او در ادامه اظهار داشت: بیماری كه به بخش خصوصی رجوع می كند مابه التفاوت را هم باید پرداخت كند اما این مابه التفاوت در بخش دولتی وجود ندارد اما در بخش سرپایی باید بیش از ۳۰ درصد مابه التفاوت پرداخت كند.

بنابر دلایلی و حجم تبادل در بعضی ماه ها مستمریها با تاخیر پرداخت می گردد

نوربخش میزان پرداختی ماهانه به بازنشستگان را ۴۴۰۰ میلیارد تومان اعلام نمود و اظهار داشت: ممكن است به دلایل مختلف و حجم تبادل در بعضی ماه ها تاخیر در پرداخت ها داشته باشیم اما تلاش مستمر ما این است كه سطح خدمات را بالا ببریم.


 

1396/10/17
16:39:16
5.0 / 5
5396
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان