شرایط بازگشایی مراكز روزانه بهزیستی

شرایط بازگشایی مراكز روزانه بهزیستی جوان بین: باتوجه به برنامه ریزی صورت گرفته بمنظور بازگشایی تدریجی خدمات سازمان بهزیستی كشور در بخش مراكز روزانه، شرایط بازگشایی این مراكز طی بخشنامه ای از طرف كمیته پیش گیری از بیماری های واگیر بهزیستی اعلام گردید.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، بر طبق این بخشنامه فعالیت مراکز روزانه دفتر امور لطمه دیدگان اجتماعی شامل مراکز حمایتی – آموزشی کودک و خانواده، مراکز ندای مهر و راه نوین در زمان شیوع بیماری کووید ۱۹ است.

همین طور در بخشنامه مذکور با عنایت به این که کارکنان بخش خدمات عمومی شامل مددکاران و روانشناسان مراکز روزانه با خطر جدی مبتلاشدن به کووید ۱۹ در محیط کار مواجهند، خواسته شده کلیه بخشنامه ها و پروتکل های بهداشتی صادره از طرف کمیته جلوگیری از بیماری های واگیر سازمان رعایت شوند.

طبق بخشنامه صادره سازمان بهزیستی کشور درباب پذیرش و ورود مددجویان باید مواردی که در ادامه می آید، رعایت شوند:
۱- ویزیت یا معاینه بالینی کودکان و مراجعین در بدو ورود توسط پرستار، مددکار و یا روانشناس (حتی المقدور توسط تب سنج غیرتماسی)
۲- در صورت مشاهده علایم بیماری (سرفه، تب، مشکلات تنفسی) تماس در اسرع وقت با مراکز درمانی و اقدامات لازم
۳- نقطه گذاری، فاصله گذاری اجتماعی(فیزیکی) و نصب برچسب
۴- ضدعفونی مستمر و کامل بخش های اداری مرکز در طول روز
۵- تاکید بر رعایت فاصله حداکثری ورود و درخواست خدمت گیرندگان
۶- در صورت آگاهی از ازدحام مراجعین روزانه، اتخاذ تدابیر لازم جهت حضور حداقلی و طبق برنامه زمانبندی شده و اطلاع به استان
۷- قراردادن ماده ضد عفونی کننده دست جلوی درب ورودی و نظارت بر ضد عفونی کردن دست های مراجعین و ارائه ماسک (ارائه ماسک در صورت مشکوک بودن به عدم رعایت فاصله یک و نیم متری) به مراجعین در هنگام ورود به مرکز
۸- چیدمان صندلی بین مراجع و کارشناس بگونه ای که فاصله یک و نیم متر تا دو متر رعایت شود
۹- آموزش رعایت بهداشت فردی به خدمت گیرندگان
۱۰ - تهیه بنر و پمفلت نحوه شستن دست ها و نکات بهداشتی و نصب آن در مرکز
۱۱ - عدم پخت و پز و ارائه غذای گرم در مرکز
۱۲ - در صورت ضرورت از ظروف یکبار مصرف مانند لیوان و... استفاده گردد.

به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، در بخش دیگری از این بخشنامه به موضوع آموزش مددجویان این مراکز اشاره و تاکید گردیده است که:
۱- ارائه آموزش های لازم جهت کنترل و کاهش اضطراب، استرس و کاهش فشارهای روانی
۲- درصورت نیاز به آموزش های گروهی، آموزش با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، آموزش با تعداد محدود و زمانبندی ۱ متری رعایت شود.
۳- انجام مشاوره ها و فعالیتهای گروهی تا اعلام کمیته جلوگیری از بیماری های واگیر سازمان ممنوعست.
این بخشنامه در مورد موضوع پشتیبانی از این افراد نیز به موارد زیر اشاره کرده است:
۱- پیشبرد مددکاری فعال و اجرای اقدامات خاص و هدفمند برای پشتیبانی از گروه هدف و خانواده های آنان
۲- تقویت گفتگوی اجتماعی جهت کنترل آسیب
۳- اعتمادسازی بوسیله ایجاد اطمینان و گفتگو برای اثربخش بودن اقدامات
۴- اطمینان از تامین کافی مواد غذایی و سایر ملزومات و جلب کمک های خیرین و توزیع آن در درب منزل نیازمندان
۵- اقدامات و ابتکارات محلی، محله محور برای تامین نیازهای خاص محله
۶- جلب مشارکت خیرین جهت تامین اقلام بهداشتی و توزیع آن
۷- حضور مرتب مسئول فنی و مددکار اجتماعی و روان شناس در مرکز به صورت کامل در ساعات فعال مرکز با رعایت کامل نکات بهداشتی
۸- برگزاری جلسات مشاوره ای با مددجویان دارای پرونده در صورت ضرورت به صورت حضوری با رعایت نکات بهداشتی (استفاده از ماسک توسط کارشناس و مددجو، ضد عفونی کردن دست ها)
۹- تماس تلفنی با مددجویان و ارائه مشاوره به ایشان در پروندههایی که نیاز مداخله فوری و حضور مددجو و یا اعضای خانواده ایشان در مرکز نیست
۱۰ - انجام بازدید منزل با رعایت کامل موارد بهداشتی (خودداری از پذیرایی شدن در منزل، استفاده از ماسک، داشتن دستکش و شیلد)
۱۱ - انتقال تلفن مستقیم مرکز بر روی موبایل کارشناسان جهت امکان پاسخگویی به موارد اضطراری مددجویان پس از ساعت فعال بودن مرکز

همچنین درباب ادامه فعالیتهای اورژانس اجتماعی در زمان شیوع ویروس کووید ۱۹ نیز موارد زیر باید مد نظر قرار بگیرد:
۱- در مداخلات اورژانس اجتماعی باید ساماندهی حتی المقدور در محل و بدون پذیرش در مراکز باشد.
۲- کارکنان مراکز اورژانس اجتماعی و همین طور تیم و خودرو های خدمات سیار، خط تلفن اورژانس اجتماعی و پایگاه های خدمات اجتماعی با عنایت به ارتباط مستمر با خدمت گیرندگان همچنان باید پروتکل های بهداشتی اعلام شده از طرف کمیته جلوگیری از بیماری های واگیر سازمان را به دقت رعایت نمایند.
۳ - در اختیار قرار دادن لوازم بهداشتی (ماسک، شیلد، مایع ضدعفونی کننده دست، ....) به صورت مستمر جهت کارکنان و مراجعین (به ویژه مراجعین بخش نگهداری موقت) ضروری می باشد. درباب مراجعینی که به صورت روزانه خدمات را دریافت می کنند ارائه ماسک در صورت مشکوک بودن به علایم بیماری و یا عدم رعایت فاصله یک و نیم متری الزامی است.
۱- ساعت کاری با عنایت به تعداد خدمت گیرندگااین بخشنامه در ادامه به نحوه فعالیت مراکز روزانه دفتر توانمندسازی خانواده و زنان شامل کلینیک های مددکاری اجتماعی، موسسه ها و مجتمع های بهزیستی پرداخته و نوشته است: ن و فضای محل خدمت با رعایت موارد بهداشتی تنظیم شود.
۲- حداکثر تا دو سوم ازکارکنان در هر روز حضور یابند.
۳- با عنایت به فضای فیزیکی کلینیک، محدودیت در پذیرشهای حضوری اعمال و زمان های نوبت دهی طوری تنظیم شود که از ازدحام افراد در انتظار مصاحبه جلوگیری شود.
۴- ضدعفونی محیط و وسایل استفاده شده شامل صندلی و میز و... و همین طور تهویه مناسب فضا صورت گیرد.
۵- مراجعین و کارکنان به استفاده از ماسک و ضدعفونی دستها ملزم شوند.
۶- فاصله زمانی بین مشاوره و مصاحبه های حضوری هر مددکار اجتماعی یا روانشناس یا مشاور باید حداقل 20 دقیقه در نظر گرفته شود و در این فاصله نسبت به تهویه هوای اتاق مصاحبه و ضدعفونی وسایل اقدام گردد.
۷- فاصله فیزیکی در زمان ارائه خدمات با عنایت به پروتکلهای اعلامی در این خصوص رعایت شود.
۸- در صورت ضرورت مراجعه کنندگان می بایست از قلم و خودکار شخصی خود استفاده کنند.
۹ - در صورت بروز موارد خاص و نیازمند اقدام فوری، مددکار اجتماعی با رعایت کامل اصول محافظت شخصی- بهداشتی مجاز به انجام بازدید است.
۱۰ - بمنظور حفظ سلامت خدمتگیرندگانی که پرونده شان به مراکز واگذار شده، تا حد امکان (مگر در موارد ضروری) تاکید بر ارائه خدمات غیرحضوری (مشاوره و رصد تلفنی) برای آنان است.
۱- انجام مشاوره ها و فعالیتهای گروهی تا اعلام کمیته جلوگیری از بیماریهای واگیر سازمان ممنوعست.

همچنین در این بخشنامه درمورد فعالیت مراکز روزانه دفتر امور کودکان و نوجوانان آمده است که مهدهای کودک و مراکز رفاه خانواده نیز حضور مدیر و مسئول فنی مهدهای کودک از تاریخ ابلاغ این بخش نامه در مهدهای کودک جهت انجام ضدعفونی کردن مهدکودک، ایجاد تمهیدات بهداشتی لازم، هماهنگی ارائه آموزشهای مجازی، آغاز ثبت نام سال جدید و آموزش پرسنل پیش از بازگشایی مهد بلامانع است.

باید افزود که در بخشنامه صادر بهزیستی رعایت موارد زیر الزامی است:
۱- در صورت ضرورت نیروی انسانی جهت انجام امور اداری با حداکثر دو سوم نیروی اداری خدمات فوق صورت گیرد.
۲- فاصله فیزیکی، تهویه هوای اتاق و نوبت دهی بگونه ای صورت گیرد که از ازدحام افراد در فضای بسته جلوگیری شود.
۳- کارکنان همگی مجهز به ماسک و دستکش بوده نحوه استفاده از آنرا به درستی فراگرفته باشند.
۴- مواد ضد عفونی کننده دست در اختیار مراجعان و کارکنان مهد کودک قرار گرفته باشد.
۵- بدلیل خطرات جانی ناشی از بیماری کووید ۱۹، مهدهای کودک به هیچوجه مجاز به پذیرش کودک نمی باشند و در صورت تخلف از این امر، بهزیستی استان و شهرستان با آنها قاطعانه برخورد خواهند کرد.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، همین طور در این بخشنامه تاکید گردیده است که بخشنامه های چگونگی پذیرش کودکان در صورت ابلاغ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بوسیله کمیته جلوگیری از بیماری های واگیر سازمان بهزیستی کشور به استانها اعلام خواهد شد.
منبع:

1399/02/13
23:46:11
5.0 / 5
2750
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان