جنبش اجتماعی جوانان انقلابی

جنبش اجتماعی جوانان انقلابی جوان بین: فاصله دستگاه های مركز كشور از مسائل اصلی و اولویت هایی كه مكرر توسط رهبری مورد تاكید می باشد ولی دستگاه ها به آن توجه نكرده اند و به مسائل حاشیه ای و فرعی پرداخته اند ؛ سبب گردیده تا رهبر معظم انقلاب اسلامی افسران جنگ نرم و نیروهای جوان انقلابی را به خروج از مسائل فرعی و حاشیه ای و پرداختن به مسائل اصلی انقلاب فراخوانند.


حمیدرضا ترقی- بدنبال بیانات مهم و ارزشمند مقام معظم رهبری در 17/3/96 با دانشجویان و توصیه معظم له به آتش به اختیار بودن دانشجویان و جوانان انقلابی در قبال ضعف ها و انحرافات فرهنگی در كشور ؛ تحلیل ها و اظهار نظرهای موافق و مخالف فراوانی در این رابطه در افكار عمومی و رسانه ها مطرح گردید. بگونه ایكه معظم له در ود سخنرانی بعدی این موضوع را بازتر و شفاف تر كردند .
الف)- چرائی تعطیلی اتاقهای فكر دستگاههای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی
 
علی رغم اینكه اسلام به تفكر و تدبر و تعقل در قرآن و روایات اهمیت بسیاری داده و در روایات متعدد یك ساعت فكر كردن برا ی مسلمان از 70 سال عبادت باارزشتر دانسته شده ؛ و علی رغم اینكه در اسلام آینده نگری
 
عامل پیروزی و موفقیت دانسته شده و آخور بینی بجای آخر بینی تقبیح شده است .
 
علی رغم اینكه دشمنان انقلاب اسلامی 1813 اتاق فكر علیه جمهوری اسلامی تشكیل داده اند
 
علی رغم اینكه دشمنان برای نفوذ در عرصه های فرهنگی و اقتصادی كشورما 160 اندیشكده ی راهبردی را مامور كرده اند .
 
علی رغم اینكه برای تهاجم فرهنگی علیه ایران بیش از 90 شبكه فارسی زبان و صدها شبكه اینترنتی در فضای مجازی به تخریب فرهنگ و باورهای دینی ملت ایران مشغولند .
 
علی رغم اینكه آمریكا و غرب بعد از انقلاب 11 دكترین علیه ایران تدوین و برای عملیاتی كردن آن تلاش و سرمایه گذاری كرده است .
 
علی رغم اینكه غرب برای طراحی برجام مطابق اهداف و مقاصد شومش دهها اندیشكده را مامور مشاوره و بررسی و ارائه راهبرد نموده و در عقبه تیم مذاكره كننده آنان دهها محقق و پژوهشكر و مشاور حضور و كلمه به كلمه برجام را برای آنها القا میكرده اند .
 
متاسفانه مجموعه های اندیشه ورز كشور ما از :
 
1- فقدان عناصر استراتژیك
 
2- فقدان مسئله شناسی تخصصی
 
3- عدم شناخت از آرمانها و سیاستهای كلان نظام
 
4- افتادن به روزمره گی
 
5- عدم آینده پژوهی
 
6- ناتوانی در گفتمان سازی
 
7- نفوذ عوامل مخالف با آرمانها به درون اتاقها
 
8- عدم تخصیص اعتبار و بودجه كافی برای تحقیق و مطالعه و پژوهش
 
رنج برده و دچار تعطیلی و نا كارآمدی شده و قادر به تشخیص حتی اولویتهای كشور نیستند .
 
ب)- چرا به جنبش اجتماعی آتش به اختیار نیاز است ؟
 
ما هنوز بقول امام خامنه ای نتوانسته ایم آرمانهای انقلاب اسلامی را به گفتمان رایج در جامعه تبدیل كنیم
 
آنهایی كه باید اقتصاد مقاومتی را به گفتمان در جامعه تبدیل كنند تا كنون چه كرده اند ؟
 
چرا امربه معروف و نهی از منكر علی رغم قانون شدن همچنان از احكام معطل جامعه است .
 
چرا عفاف و حجاب علی رغم قانونی شدن همچنان دركشوی میز مجریان مانده است ؟
 
چرا قانون ممنوعیت استفاده از اسامی و اصطلاحات بیگانه در تبلیغات اجرا نمی شود ؟
 
چرا ممنوعیت استفاده ابزاری از زن در تبلیغات اجرا نمیشود ؟
 
چرا دولت مردان علی رغم آن همه مسائل فرهنگی مهم در كشور برایشان خواندن ربنای یك خواننده مهم و مسئله اول شده؟
 
چرا عده ای در تلاش برای حذف روحیه و تفكر انقلابی در جامعه هستند و انقلاب را تمام شده میپندارند كه رهبری برای مقابله با آین تفكر مفاهیم زیر را در ادبیات سیاسی جامعه تزریق و ترویج میكنند:
 
تفكر انقلابی
 
هندسه ی انقلاب اسلامی
 
انقلابی ماندن
 
انقلابی فكر كردن
 
انقلابی عمل كردن
 
تربیت انقلابی
 
هویت انقلابی
 
تجربه متراكم انقلاب
 
مقابله با جریان غیر انقلابی
 
در چنین شرایطی عنصر اصلی در انقلاب اسلامی و باز تولید آن ؛ انسان انقلابی و جوان انقلابی است كه باكنشگری خود باید خلاء مجموعه های اندیشه ورز را جبران و آتش به اختیار در برای تهاجم فرهنگی دشمن بایستد .
 
فاصله دستگاههای مركز كشور از مسائل اصلی و اولویتهایی كه مكرر توسط رهبری مورد تاكید قرار گرفته ولی دستگاهها بدان بی توجه بوده اند و به مسائل حاشیه ای و فرعی پرداخته اند ؛ باعث شده تا رهبر معظم انقلاب اسلامی افسران جنگ نرم و نیروهای جوان انقلابی را به خروج از مسائل فرعی و حاشیه ای و پرداختن به مسائل اصلی انقلاب فرابخوانند .
 
فرایندی كه رهبر معظم انقلاب در ایجاد این جنبش اجتماعی دنبال كرده اند به ترتیب :
 
1-صورت بندی مفهوم جناح مومن و انقلابی
 
2- هشدار نسبت به طرد نیروهای انقلابی
 
3- تاكید بر اهمیت كار مردمی و خودجوش فرهنگی
 
4- اعلان تعطیلی دستگاههای مركزی
 
5- تبیین مفهوم آتش به اختیار به معنی كارفرهنگی خودجوش و تمیز
 
كارفرهنگی خود جوش چیست ؟
 
مقام معظم رهبری فرمودند:اینكه گفتیم جوانهای مؤمن و حزب‌اللّهی و انقلابی كارهای فرهنگی خودجوش را رها نكنند و دنبال بكنند، و همه‌ی دستگاه‌های فرهنگی كشور را دعوت كردیم و میكنیم كه در این جهت حركت كنند، این، بخش فرهنگیِ این عدم تبعیّت است، این جهاد بزرگ است، جهاد كبیر است. اینكه از همه‌ی استعدادهای موجود كشور دعوت میكنیم كه استعدادهای خودشان را در خدمت پیشرفت این كشور به كار بیندازند و به صحنه بیاورند و به میدان بیاورند و از مسئولان دولتی و سایر مسئولان دعوت میكنیم كه از این استعدادها استقبال بكنند، این آن بخشِ فعّالِ اجتماعیِ این جهاد كبیر است. این جهاد كبیر ابعادی دارد: جٰهِدهُم بِه‌ جِهادًا كَبیرًا.۱۳۹۵/۰۳/۰۳
 
این مجموعه‌های خودجوش مردمی كه كار فرهنگی میكنند -كه الان در سرتاسر كشور هزاران مجموعه‌ی خودجوش مردمی هست كه دارند خودشان كار میكنند، خودشان فكر میكنند، خودشان تلاش میكنند و كار فرهنگی میكنند- روزبه‌روز باید توسعه پیدا كنند؛ دستگاه‌های دولتی باید به اینها كمك كنند. دستگاه‌های دولتی، آنهایی كه مربوط به فرهنگند، به جای اینكه آغوش خود را به روی كسانی كه نه اسلام را قبول دارند، نه انقلاب را، نه نظام اسلامی را، نه ارزشهای اسلامی را [باز كنند]، آغوش خود را به روی بچّه‌مسلمانها، به روی جوانهای مؤمن، به روی بچّه‌های انقلابی، به روی بچّه‌های حزب‌اللّهی باز كنند؛ اینها میتوانند كار كنند و دارند كار میكنند؛ كارهای فرهنگی باارزشی دارد انجام میگیرد. در همه‌ی زمینه‌ها جوانان انقلابی ما میتوانند تلاش كنند،۱۳۹۵/۰۱/۰۱
 
ما روی مسئله‌ی شهدایمان انصافاً كم‌كاری كردیم. این حادثه‌ی شهدای هفتم تیر ظرفیّت عجیبی دارد برای معرّفی شدن؛ هم معرّفی شدن این چهره‌هایی كه آماج این جنایت قرار گرفتند؛ هم معرّفی ملّت ایران كه چگونه در یك چنین حادثه‌ی تكان‌دهنده‌ای خودش را نگه میدارد، حفظ میكند و نه فقط از میدان در نمیرود بلكه روحیّه‌ی مضاعف پیدا میكند؛ هم معرّفی دشمنان كه چه موجودات پست و چه سیاستهای خبیثی پشت سرِ این حوادث قرار دارد، دستهای جنایتكار اینها را [معرّفی میكند]. این ظرفیّت در ماجرای هفتم تیر و ماجراهای دیگر - كه البتّه عمده‌اش ماجرای هفتم تیر است - وجود دارد. ما كم‌كاری داشتیم؛ اینها را معرّفی نكردیم. خیلی كار میشد كرد و باید كرد؛ دستگاه‌های مسئول و همه‌ی ما دچار كم‌كاری هستیم. و به نظر میرسد كه این كار را هم بایستی سپرد به جناح فرهنگیِ مؤمنِ انقلابیِ مردمیِ خودجوش؛ این جوانهایی كه می‌بینید در اطراف كشور به‌طور خودجوش كارهایی انجام میدهند - كارهای فرهنگی انجام میدهند، كارهای هنری انجام میدهند، حقایقی را احیاء میكنند، استعدادهایی را بُروز میدهند، از استعدادهای بالفعلی استفاده میكنند - این كار را هم آنها باید بكنند. با زبان هنر، با زبان تصویر، با استفاده‌ی از ابزارهای جدید باید بتوانند این حادثه را، این شخصیّت‌ها را [معرّفی كنند]؛ كسی مثل شهید بهشتی را در دنیا معرّفی كنند، كسی مثل شهید رجایی را معرّفی كنند، شهید باهنر را معرّفی كنند. هركدام از این شخصیّت‌هایی كه در ماجرای هفتم تیر یا ماجراهای دیگر به شهادت رسیدند، شایسته‌ی یك چهره‌نگاری بسیار باعظمتند كه میشود از اینها چهره‌نگاری كرد.۱۳۹۴/۰۴/۰۶
 
معظم‌‌له در نماز عید فطر فرمودند: «آتش به اختیار به معنای كار فرهنگی خودجوش و تمیز است؛ آنچه ما گفتیم معنایش این است كه در تمام كشور، جوان‌ها و صاحبان اندیشه و فكر، صاحبان همّت، خودشان با ابتكار خودشان، كار را ـ كارهای فرهنگی را ـ پیش ببرند، منافذ فرهنگی را بشناسند و در مقابل آنها، كار انجام بدهند؛ آتش‌به‌اختیار، به معنای بی‌قانونی و فحّاشی و طلبكار كردن مدّعیانِ‌ پوچ‌اندیش و مدیون كردن جریان انقلابی كشور نیست.»
این سخنان رهبر معظم انقلاب بی‌شك چراغ راه نیروهای انقلاب و رسواكننده مدعیان پوچ‌اندیش خواهد بود.
1396/04/18
15:00:08
5.0 / 5
4670
تگهای خبر: جوانان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان