با انتصاب بندپی به عنوان استاندار تهران

رییس جدید بهزیستی باید چه خصوصیت هایی داشته باشد؟

رییس جدید بهزیستی باید چه خصوصیت هایی داشته باشد؟ به گزارش جوان بین با انتخاب انوشیروان محسنی بندپی بعنوان استاندار تهران، سكان سازمان بهزیستی بزودی به فرد دیگری واگذار می شود، سازمانی كه متولی پرداختن به مسائل صدمه پذیرترین و ضعیف ترین اقشار جامعه است.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، محسنی بندپی كه طی 40 روز اخیر و با استیضاح علی ربیعی، برای مدتی سرپرستی وزارت رفاه و بعد از آن سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت در حالی از سازمان بهزیستی خداحافظی می كند كه سه سال از مسیر دولت و برنامه هایش برای سازمان بهزیستی بعنوان یكی از زیرمجموعه های وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی باقی مانده است. مسیری كه به قول فعالان سازمان های مردم نهاد با مشاركت بیشتر آنها در معادلات سازمان بهزیستی شروع شد و بی گمان با تحقق سایر مطالبات آنها ادامه خواهد یافت.
بسیاری از فعالان سازمان های مردم نهاد با تاكید بر اینكه سازمان بهزیستی به سبب ارتباط با حساس ترین و ضعیف ترین اقشار جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد معتقدند كه نباید در ریاست این سازمان نگاه جناحی، سیاسی و حتی جنسیتی حاكم باشد و به قول خودشان باید كار را به كاردان سپرد. بنابراین به سراغ بعضی از فعالان سازمان های مردم نهاد رفتیم تا مهم ترین مطالبات آنها را از سازمان بهزیستی بعنوان مهم ترین متولی پشتیبانی از اقشار محروم كشور جویا شویم.
محبوبه خلوق، رئیس كمیسیون فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی معلولان با بیان اینكه مطالباتی كه سازمان های غیر دولتی دارند در واقع مطالبات جامعه هدف آنهاست، اظهار داشت: به عبارت دیگر ما برای خودمان مطالبه ای نداریم بلكه كل مطالبات مربوط به جامعه هدف ماست كه زیرمجموعه سازمان بهزیستی كشور قرار دارند و شامل افراد معلول، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و... هستند.
وی با اشاره به اینكه در گذشته سازمان بهزیستی با عنایت به قوانینش، با سازمان های مردم نهاد ارتباط زیادی برقرار نمی كرد، اظهار نمود: میزان ارتباطات بهزیستی با سازمان های مردم نهاد، بر مبنای سیاستی كه ریاست سازمان داشت، در دوره های مختلف كم رنگ یا پر رنگ شده است.
خلوق اضافه كرد: سال ها پیش در اذهان مدیران كشور و حتی بهزیستی این مورد جا نیافتاده بود كه NGOها همكاران آنها هستند و رقیب آنها محسوب نمی شوند. در واقع آنها به مثابه واسطه ای بین جامعه هدف و دولت تلاش می كنند تا كارها را سرعت ببخشند و آنها را با كیفیت بیشتر و هزینه كمتر انجام دهند چراكه كار آنها به شكل مردمی است. آنها نیروهای داوطلب هستند.
عضو شورای مركزی شبكه زنان جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینكه در سال های اخیر نگاه سازمان بهزیستی نسبت به سازمان های غیردولتی مثبت شده است، خاطرنشان كرد: امروز سازمان بهزیستی NGOها را بعنوان یكی از همكاران و شركای كاری می بیند. این نشان داده است سازمان های غیردولتی به سطحی از خودباوری رسیده اند كه توانستند خودشان را به سازمان های دولتی ثابت كنند. درعین حال هم مدیران سازمان های دولتی به سطحی از آگاهی رسیدند كه می دانند اگر در كنار سمن ها تصمیم گیری و تصمیم سازی كنند و قسمتی از اجرا و نظارت را به سازمان های مردم نهاد واگذار كنند، این كار یك بازی برد-برد بین دولت و NGO است.
خلوق با اشاره به اینكه در سالهای اخیر این اتفاق برای سازمان بهزیستی افتاده است و در خیلی از برنامه های سازمان بهزیستی می بینیم كه از سازمان های مردم نهاد این حوزه دعوت می گردد تا حضور پیدا كنند، اظهار نمود: در این جلسات از نقطه نظرات سازمان های مردم نهاد استفاده می گردد. همینطور نمایندگانی از آنها برای حضور در شورای سیاست گذاری انتخاب می گردد و آنها در حوزه تصمیم سازی و تصمیمی گیری دخالت مستقیم دارند.
وی با تاكید بر اینكه بر مبنای تجربه سال های گذشته سازمان های مردم نهاد با حضور فردی بیرون از سازمان بهزیستی برای مدیریت آن ضربه های سنگینی خورده اند، خاطرنشان كرد: كسانی كه از بیرون این سازمان وارد آن شدند، پس از چندین سال تازه با اهداف سازمان، جامعه هدفش و مشكلات عدیده ای كه دارد، آشنایی پیدا كردند. موضوعات كاری این سازمان بسیار زیاد است به طوریكه تمام مسائل و مشكلات و صدمه های اجتماعی را در بر می گیرد و كسانیكه از بیرون وارد آن شدند زمان زیادی را صرف كردند تا آن فرد خودش را با برنامه ها، مشكلات و موضوعات سازمان بهزیستی هم سو و هم داستان كنند.
مدیرعامل انجمن برنا با اشاره به اینكه یكی از نگرانی های ما این است كه سازمان بهزیستی كشور گرفتار مدیرانی شود كه نیاز به آزمون و خطا دارند، افزود: جامعه هدف بهزیستی افراد ضربه پذیر، با مشكلات زیاد و افراد و خانواده هایی از دهك های پایین جامعه با مشكلات فراوان هستند كه نمی توانند گرفتار آزمون و خطا شوند.
وی با تاكید بر اینكه سازمان بهزیستی سازمانی نیست كه نگاه سیاسی در آن برای مدیرانش لحاظ شود، خاطرنشان كرد: در دوره هایی افرادی كه سیاسی بوده و به سازمان بهزیستی وارد شدند، سبب شدند تا بعنوان سازمان های مردم نهاد ضربه بخوریم. كسانی هم كه ضربه می خورند، جامعه هدف و بی بضاعت جامعه هستند. همانطور كه می دانید در كشور ما هم خیلی بحث نظارت بر مدیران به شكل دقیق صورت نمی گیرد، ازاین رو باید از همان ابتدا دقت كرد تا زن سرپرست خانوار، معلول، سالمند، زنان صدمه دیده، معتادان، كودكان كار و... كه زیر مجموعه بهزیستی هستند، ضربه نخورند.
خلوق با اشاره به اینكه در مقطعی هستیم كه با عنایت به تحریم ها بیشترین فشار روی جامعه هدف سازمان بهزیستی است، اظهار نمود: هر روز یكی از اعضای جامعه هدف بهزیستی از بحران ها ضربه سنگینی می خورد، حالا تصور كنید رئیسی از بیرون این سازمان وارد شود كه اصلا با مشكل جامعه هدف سازمان بهزیستی آشنایی ندارد و مسائل اقتصادی بار مضاعفی هم بر دوش آنان گذاشته است. تا این فرد با مشكلات آشنا شود، یك سال زمان لازم است. بخصوص مدیران كه معمولا كارمندان زیرمجموعه خودشان را تغییر می دهند.
سازمان بهزیستی نباید جایگاه كارآموزی برای مدیران باشدعلی همت محمود نژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان نیز در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینكه سازمان بهزیستی نباید جایگاه كارآموزی برای مدیران باشد، اظهار داشت: فردی كه جایگزین آقای بندپی در بهزیستی می گردد اولا باید با سیاست های آقای بندپی بخصوص در مورد معلولان آشنایی داشته باشد و به ادامه دادن آن سیاست ها هم علاقه مند باشد. اگر این سیاست گذاری ها ادامه پیدا نكند، برنامه های قبلی هم ناقص باقی می مانند.
وی اظهار نمود: رییس بهزیستی باید كسی باشد كه به امور گروه های مختلف تحت پوشش این سازمان مسلط باشد.
این فعال حقوق معلولان افزود: تنها سه سال به آخر دولت باقی مانده است ازاین رو اگر رئیس جدید با بهزیستی آشنا نباشد تنها یكی دو سال طول می كشد تا با امور این سازمان آشنا شود و شاخص های آن پیدا كند.
وی اضافه كرد: واقعیت این است كه مدیر بهزستی همواره با نگاه سیاسی وارد آن شده است. یعنی معمولا با پیشنهاد رئیس جمهور و با حكم وزیر رفاه وارد این حوزه می گردد. هم اكنون به صورت میانگین رئیس بهزیستی هر دو سال یكبار تغییر كرده است. باید پرسید طی این مدت كوتاه یك رئیس چه برنامه ای می تواند داشته باشد؟ دورانی هم بود كه رئیس بهزیستی ۴ سال در این مقام بود و برنامه های موفقی هم داشت.
محمودنژاد خاطرنشان كرد: خواهش ما از دولت این است كه تا جای ممكن نگاه غیر سیاسی به مبحث بهزیستی و معلولان داشته و رییس بهزیستی با معلولیت، بهزیستی و خانواده بزرگ آن آشنایی كامل داشته باشد.1397/09/22
13:37:15
5.0 / 5
4437
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۲
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان