خاموشی امنیت زنان در معابر تاریك شهری

خاموشی امنیت زنان در معابر تاریك شهری جوان بین: در ایام گذشته و به دنبال افزایش مصرف انرژی و لزوم صرفه جویی در آن، شاهد خاموشی های برق در بعضی شهرها همچون تهران بودیم. این خاموشی ها گاهی دامن گیر تیرهای چراغ برق معابر و خیابان ها هم شد بطوریکه در بعضی محلات بعد از گذشت ساعت معینی از شب امکان تردد خصوصاً برای زنان با مشکلاتی همراه بود، چونکه همچون مولفه های موثر در ایجاد امنیت زنان در شهر، تامین نور کافی معابر و خیابان هاست.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، تامین امنیت زنان در شهر معطوف به دو مولفه اصلی ایجاد احساس امنیت روانی زنان هنگام تردد در معابر و تامین امنیت زنان در کالبد شهر است که همچون آن می توان به تامین نور کافی خیابان ها اشاره نمود. خاموشی های اخیر بهانه ای شد تا نگاهی به لزوم و چگونگی تامین امنیت زنان در شهر بیاندازیم.
دکتر ندا حاجی وثوق فعال حوزه زنان و مشاور اجتماعی شورای شهر تهران، با بیان اینکه امنیت شهری برای زنان به این معناست که یک زن بتواند زندگی روزمره خودرا بدون ترس و دغدغه انجام دهد و نیازها و علائق خودرا بدون هیچگونه تبعیضی در فضای شهری مرتفع سازد، به ایسنا اظهار داشت: امنیت زنان در فضاهای شهری را می توان از سه بعد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد. بعد کالبدی به خوانا بودن شهر برای شهروندان اشاره دارد بطوریکه فضای شهری به فضایی مبهم و گیج کننده تبدیل نشود.

چه میزان از شهر متعلق به زنان نیز هست؟
وی درباره بعد اجتماعی امنیت شهری زنان افزود: بعد اجتماعی به این مساله توجه دارد که با گسترش رو به رشد فضاهای شهری تا چه میزان توانسته ایم فرهنگ حضور زنان در جامعه و فضاهای عمومی و بزرگ را نهادینه نماییم. حضور در فضاهای اجتماعی نیازمند امنیت است. همین طور باید دید تا چه میزان توانسته ایم از بعد فرهنگی موفق باشیم و زیرساخت هایی را برای حضور دو جنس در جامعه فراهم نماییم. آیا به لحاظ فرهنگی به مردان آموزش داده ایم که شهر به همان میزان که متعلق به آنهاست به زنان نیز تعلق دارد؟.

ارتباط دوسویه امنیت کالبدی شهر و امنیت روانی برای زنان

وی همین طور به بعد اقتصادی امنیت شهری برای زنان نیز اشاره نمود و اضافه کرد: باید توجه کرد تا چه میزان فضاهای شهری را برای کارهای مختلف اقتصای بانوان امن کرده ایم. همین طور ارتباط دو سویه ای میان دو مولفه ی روانی اجتماعی و کالبدی امنیت شهری وجود دارد، بطوریکه برای تامین امنیت زنان در فضاهای شهری نیازمندیم در هر دو مولفه قدرتمند عمل نماییم.
وی افزود: همچون اقدامات لازم برای تامین امنیت شهری زنان در بعد کالبدی، تامین نور و روشنایی شهر است. مدیریت شهری باید تمام تلاش خودرا در امتداد تامین این روشنایی انجام دهد چونکه نمی توان انتظار داشت با ایجاد تاریکی و خاموشی در شهر بتوان برای تامین امنیت زنان مولفه ی جایگزینی را در نظر گرفت کما اینکه آمار خیلی از جرایم در همین مقطع کوتاه تاریکی تهران افزایش پیدا کرد. از طرف دیگر ابعاد روانی و فرهنگی تامین امنیت شهری بسیار زمان بر است و نمی توان شهر را به امید یافتن چاره جایگزینی در حالت خاموشی نگه داشت.

هرچه حضور زنان در شهر افزایش یابد امنیت شهری آنها نیز بیشتر می شود
دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران، اضافه کرد: هرچه حضور زنان در اجتماع افزایش یابد شرایط ارتقای امنیت و احساس امنیت آنها نیز افزایش می یابد چونکه سالیان سال زنان در اندرونی خصوصی خود زندگی کرده اند و حال که مجالی برای بیرون آمدن از این فضا را دارند و وارد عرصه عمومی شده اند؛ بااینکه عرصه عمومی به اندازه کافی برایشان مهیا نیست اما با رشد حضور زنان در جامعه، ارتقای سطح سواد و مهارت آنها می توان نیازهای زنان در شهر را نیز بیان کرد.
این مدرس دانشگاه معتقد است: هرچه حضور زنان در شهر پررنگ تر شود اساسا صدای بلندتری خواهند داشت و امنیت آنها نیز به لحاظ کالبدی و روانی بیشتر تامین می شود چونکه مدیران شهری وادار به پاسخگویی نیاز زنان می شوند و از طرف دیگر با افزایش سطح تعاملات، گروه ها، شبکه سازی ها و اعتماد به نفس زنان، امنیت شان نیز بیشتر تامین می شود.زنان از شهر نشین به شهروند تبدیل گشته اند
حاجی وثوق اشاره کرد: باید میان شهروند و شهرنشین تمایزی قائل شویم. شهرنشین فردی است که در شهر زندگی می کند اما شهروند مشارکت فعالانه و حضور در اجتماع دارد. حالا باید توجه کرد که آیا توانسته ایم شرایط حضور زنان بعنوان یک شهروند را در شهر مهیا نماییم یا خیر؟. زنان از گذشته شهرنشین بودند اما در دهه های اخیر وارد عرصه عمومی و اجتماع شدند و از حالت شهر نشین به شهروند تبدیل شدند. این در حالیست که همچون مولفه های اساسی شهروند فعال که در اداره امور شهر خود مشارکت دارد مبحث تامین امنیت شهروند است.
وی افزود: باید امنیت شهری زنان را تامین کرد تا بتوان آنها را به شهروندی واقعی تبدیل کرد. زنان سالیان سال از حضور در اجتماع و شهر دور بودند حالا وارد عرصه ای شده اند که کمتر مجالی برای ظهور و بروز فعالیت ها و استعدادهای آنها وجود دارد. باید از ابعاد مختلف اجتماعی، روانی، فرهنگی، اقتصادی و... امر شهروند شدن زنان را تقویت نماییم.

زنان ساکن مناطق بهتر شهری از امنیت بالاتری برخوردارند

بگفته این مدرس دانشگاه، ما باید در کنار ایجاد امنیت برای زنان، احساس امنیت را نیز در آنها تقویت نماییم، به شکلی که بتوانیم سطح اعتماد به نفس زنان را برای حضور در این حوزه افزایش دهیم. همین طور تحقیقات میدانی نشان می دهند که زنان دارای تحصیلات بالا و یا ساکن در مناطق بهتر شهری از سطح بهتری از امنیت نیز برخوردار می باشند، این آمار بیان کننده این است که باید توانمندی زنان در جهت افزایش امنیت در ابعاد روانی را افزایش داد.


امنیت شهری زنان در دستور کار مدیران شهری سایر کشورها
دبیر کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران، درباره اقدامات سایر کشورها در امتداد تامین امنیت زنان در شهر، اضافه کرد: این مساله در دستور کار مدیران شهری کشورهای مختلف وجود دارد که همچون آن تدوین "منشور اروپایی زنان در شهر" از طرف کمیسیون اتحادیه اروپا در جهت ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان در شهر است.
این فعال حوزه زنان افزود: همچون مولفه های اساسی که سایر کشورها در این راستا دنبال می کنند زنان، عدالت اجتماعی و حقوق انسانی آنها در شهر است. همین طور در سال ۲۰۰۵ کنفرانسی در لندن با عنوان "ساخت مکان های امن تر و امنیت زنان در شهرها" انجام شد و صاحب نظران مطالب خودرا برای افزایش توانمندی زنان در امتداد حضور در شهرها و محلات ارائه کردند.
مشاور اجتماعی شورای شهر تهران همین طور اظهار داشت: شهرهایی که امروز شاهد آن هستیم از مردان و برای مردان تولید شده اند. زنان نقش چندانی در ساختن شهرها نداشتند بدین جهت نیازهای زنان نیز در ساخت شهرها مورد توجه قرار نگرفت و اولویتهای زنان در آن سنجیده نشد. زنان حتی در اداره شهرها و تصمیم گیری ها نقش محدودی دارند و در چنین فضایی طبیعی است امنیت زنان نادیده گرفته شود.

وی همین طور این را هم اظهار داشت که تلاشی برای حل این نقصها انجام نشده و به لحاظ فرهنگی در حال بازتولید سازه های قبلی هستیم. ذائقه زنانه با رنگ ها، صلح و مدارا و آرامش ارتباط دارد و این در حالیست که حداقل در کلان شهرها ذائفه یکدست مردانه ای در سازه های شهری به وجود آمده است.
بگفته حاجی وثوق، نور و روشنایی برای جلوگیری از ابهام، نظارت های اجتماعی مثل استقرار کانکس نیروی انتظامی، استفاده از دوربین مدار بسته، اصلاح فرم و فضاهای شهری، شناسایی فضاهای بی دفاع شهری، مهیا کردن وسایل حمل و نقل شهری برای زنان، تامین امنیت پیاده روها، کوتاه سازی شمشادها در ارتفاع معینی برای نظارت اجتماعی بیشتر و مناسب سازی مبلمان شهری برای انواع زنان نظیر زنان حامله و... همچون عواملی هستند که در ایجاد احساس امنیت شهری برای زنان موثراند.

نتوانستیم فضای شهری را به لحاظ فرهنگی برای حضور زنان زنان آماده کنیم
این فعال حوزه زنان معتقد می باشد که امنیت شهری برای زنان می تواند دارای ابعاد عینی و ذهنی باشد. ابعاد ذهنی به مسائل فرهنگی آن معطوف می شود. این در حالیست که ما نتوانسته ایم در ذهن زنان ابعاد امنیتی را ایجاد نماییم و از طرف دیگر نیز نتوانستیم فضای شهری را به لحاظ فرهنگی برای حضور زنان آماده نماییم، در صورتیکه زنان باید به آسانی در فضای شهر حضور داشته باشند، دیده شوند و قابلیت اجتماعی شدن در فضای شهر را داشته باشند.

حاجی وثوق در آخر با اعلان اینکه احساس امنیت شهری یعنی تمامی شهروندان بتوانند از تمامی امکانات شهری به دور از تبعیض بهره مند شوند، اشاره کرد: هم اکنون شاهد روند بیش از پیش حضور زنان در محیط های کار و کارهای اجتماعی هستیم و کالبد و ساختار شهر باید پاسخگوی حضور گسترده زنان در فضاهای مختلف باشد. مدیران شهری باید بتوانند امنیت را برای زنان فراهم آورند، همین طور بوسیله نهادهای مختلف باید ابعاد امنیت روانی و اجتماعی در زنان تقویت شود.
منبع:

1399/11/19
21:13:58
0.0 / 5
712
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان