تبعات مخرب سرزنش مجردها برای ازدواج

تبعات مخرب سرزنش مجردها برای ازدواج به گزارش جوان بین عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج در انجمن ازدواج و خانواده کشور، با اشاره به اثرات مخرب سرزنش دختران و پسران مجرد توسط والدین به سبب عدم ازدواج و تشکیل زندگی مستقل، اظهار داشت: چنین سرزنش هایی در نهایت فضای خانه را برای فرزندان ناخوشایند کرده و این در حالیست که احساس آرامش و راحتی در خانه و خانواده لازمه ازدواج موفق فرزندان است.


دکتر حسین ابراهیمی مقدم در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: لازمه ازدواج موفق این است که دختران و پسران نسبت به خانواده ساختار ذهنی خوبی داشته و خانواده را محل آرامش، راحتی و خوشبختی بدانند و در خانواده احساس راحتی و آرامش کنند تا با هدف ساختن چنین خانواده ای ازدواج و تلاش کنند این در حالیست که سرزنش فضای خانه را ناخوشایند می کند.

فرار از سرزنش والدین به زندگی مجردی و تبعات آن
این متخصص روانشناسی، با اعلان اینکه متاسفانه برخی دختران و پسران برای فرار از این سرزنش ها تصمیم می گیریند که جدا از والدین زندگی کنند و زندگی مستقلی داشته باشند، اشاره کرد: من حتی بطور خاص زندگی مجردی را برای پسران هم سفارش نمی کنم چونکه این زندگی اشکالات فراوانی را به وجود می آورد که به عوامل مختلفی نظیر عوامل فرهنگی معطوف می شود و احتمال ازدواج آنها را کمتر می کند.
وی با ذکر مثالی افزود: برای مثال در خیلی از مواقع در خواستگاری، وقتی خانواده پسر متوجه می شوند دختر زندگی تنها و مجردی داشته خیلی حس خوبی پیدا نمی کنند و این احتمال را نمی دهند که شاید دختر در این زندگی مستقل و تنها به تحصیل و یا معنویت می پرداخته است. بسیار کم پیدا می شوند خانواده هایی که نسبت به ازدواج پسرشان با دختری که تنها زندگی کرده رضایت دارند، البته شرایط استثنایی مثل انتقال به شهر دیگر برای تحصیل و زندگی مجردی و یا مهاجرت خانواده به کشوری دیگر متفاوت می باشد و موارد یاد شده در رابطه با حضور اعضای خانواده و در عین حال زندگی مجردی فرزندان صدق می کند.

سرزنش بیشتر دختران نسبت به پسران به سبب عدم ازدواج در سنین بالا
عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج در انجمن ازدواج و خانواده کشور، با اعلان اینکه در تمام فرهنگ ها و خرده فرهنگ های جامعه اینطور نیست که تنها دخترها به سبب ازدواج نکردن سرزنش شوند، اضافه کرد: در بعضی خرده فرهنگ ها سرزنش دختران در این مسائل نسبت به پسران بیشتر است که البته دلیلهای خاص خودرا دارد. شاید یکی از دلیلهای این مساله این است که توانایی تولید مثل و فرزندآوری در دختران یک سن طلایی دارد که اگر از آن سن بگذرد شاید فرزندآوری آنطور که شایسته است اتفاق نیفتد، بدین سبب طبیعی است که در ادوار و زمان های گذشته خانواده ها نسبت به این قضیه حساسیت بیشتری نشان می دادند چونکه مردان تا زمان پیری هم توانایی فرزند آوری را دارند.
ابراهیمی مقدم این را هم اظهار داشت که حالا با تغییر نوع نگاه ها، تمایز بین دختر و پسر در خانواده ها کمتر شده و دختران با فعالیت اقتصادی و تحصیلی خود چنین نگاه هایی را کاهش داده اند، هرچند چنین نگاه هایی نسبت به عدم ازدواج دختران همچنان وجود دارد که متاسفانه منجر به ایجاد استرس و بار روانی اضطرابی و ازدواج های ناصحیح در دختران می شود.

سرزنش والدین از عدم ازدواج فرزندان و تن دادن به ازدواج نا مناسب
این استاد دانشگاه افزود: کما این که در خیلی از موارد شاهدیم دختران به سبب این سرزنش ها تن به ازدواجی داده که خیلی مناسب و خوب نبوده است چونکه تصور می کردند اگر این ازدواج را نپذیرند دیگر مورد مناسب یا دلخواه آنها پیدا نخواهد شد. در این موارد شاهد افزایش حالت های افسردگی و حسرت گذشته در دختران هستیم که در آن نتوانستند خودشان انتخاب گر همسرشان باشند.

کلمات نسنجیده "پیر پسر" و "دختر ترشیده" و عدم لیاقت والدین
این متخصص روانشناسی با اشاره به این که استفاده از عبارت ها و کلماتی نسنجیده نظیر دختر ترشیده یا پیرپسرعمدتا ریشه های فرهنگی داشته و در بعضی موارد بیان گر احساس خود کم بینی و عدم لیاقت والدین است، توضیح داد: بسیاری از والدین این قابلیت را در خود احساس نمی کنند که می توانند در محیط خانواده زندگی توام با آرامش و رفاه برای خود و خانواده ایجاد کنند؛ بدین سبب فرزندان را به سمت ازدواج هول می دهند. چنین تفکراتی می تواند تبعات روانی زیادی برای دختران و پسران نظیر احساس سربار بودن و زیادی بود و دوست داشته نشدن از طرف پدر و مادر و طرد شدن و کنار گذاشته شدن را دارند و بدین جهت تصور می کنند با هر کسی که ازدواج کنند بهتر از در خانه ماندن است که خود تفکری لطمه زا است.
وی معتقد می باشد که موارد یاد شده در حالی است که خود والدین از بیان این الفاظ احساس گناه کرده و در تعارض هستند که آیا این "هول دادن فرزندان به ازدواج" کار درستی است یا تبعات منفی خواهد داشت؟ و عملا چنین رفتاری ناپسند شمرده می شود.

تصورات والدین از ازدواج نکردن فرزندان
بگفته این متخصص روانشناسی، امروزه باتوجه به مسائل روانشناختی، نیازهای اقتصادی و جنسی جوانان، والدین احساس می کنند اگر در قالب درستی ازدواج برای فرزندان میسر نشود، امکان دارد بچه ها به خطا بروند و بدین جهت دائما فرزندان را به ازدواج سوق می دهند و این در حالیست که اگر تربیت و راه حل درستی دراین زمینه ها به فرزندان ارائه شده باشد نیازی به این نگرانی ها نیست.

عضو تیم تخصصی مشاوره ازدواج و زوج در انجمن ازدواج و خانواده کشور، ازدواج برای فرار از یک موقعیت، یک اجبار و یا احساس نیاز شدید و بیمار گونه به ازدواج را منجر به تشکیل زندگی نا درست و بدون شادی دانست و اظهار داشت: تن دادن به چنین ازدواج هایی موجب می شود فرد در زندگی آینده خود نیز احساس روانی خوبی تجربه نکند. البته می توان تا حدی به والدین حق داد که نسبت به آینده فرزندان نگران بوده و اگر می بینند فرزندشان به ازدواج فکر نمی کند بصورت منطقی و اصولی و درست تلنگری به او زده و سفارش های خاص را به او بدهند اما اجبار به ازدواج در هر سنی تبعات ناخوشایندی برای فرزند خواهد داشت.

یاد بگیرید به کدام سرزنش والدین پاسخ دهید

وی افزود: واقعیت این است که دختران ما هرچقدر هم که تحت تاثیر تکنولوژی و تکنولوژی جدید و دنیای اینترنت باشند باز هم میزان بالای تاثیری که گرفته اند از خانواده بوده است. بدین سبب اگر تفکرات خانواده نسبت به ازدواج دختران این چنین سرزنش کننده باشد؛ در آینده همین دختران مادرانی خواهند شد که تفکراتی از این دست را خواهند داشت. پسران و خصوصاً دختران باید یاد بگیرند در چه موقعیت ها و در چه زمان هایی نسبت به این سرزنش های والدین از خود حساسیت نشان دهند. این را فهم کنند که والدین برمبنای کدام ضوابط ادوار گذشته و ضوابط تاریخی و نوع نگاه و الگوهای فکری سخنانی از این دست را بیان می کنند و دلیل این سرزنش ها نگرانی آنها است.

ابراهیمی مقدم هم چنین سفارش کرد: دختران و پسران مجرد در مقابل این سرزنش ها آرامش خودرا حفظ کنند تا به سبب تحت فشار اضطراب و استرس بودن با فردی نا مناسب و بی کفایت ازدواج نکنند. از جانب دیگر فراموش نکنند که باید دنیای پدیدار شناختی والدین را شناخت و دانست که بر اسا س چه نیاز و تجارب و دوره تاریخی والدین چنین حرفهای سرزنش کننده ای می زنند. والدین تنها دلسوزان واقعی فرزندان هستند که بی هیچ چشم داشتی تلاش می کنند برای فرزندان بهترین ها رقم بخورد و باید با دید مثبت به سخنان آنها نگاه کرد.
وی همین طور اصرار کرد که نباید فرزندان شرایط به وجود آمده را برمبنای لجبازی با والدین پیش ببرند بلکه با نگاه درست و احساس خوب توام با احترام و ارتباط انسانی باید شرایطی را فراهم نمود که فرزندان و والدین حرف یکدیگر را خوب بفهمند.

اثرات ازدواج خوب بر زندگی جوانان

وی با اعلان اینکه هستند جوانانی که بخاطر ترس از مسئولیت همسر بودن یا نداشتن مهارت لازم برای تشکیل زندگی مشترک یا تجارب ناخوشایند مشاهده شده از رابطه پدر و مادر در محیط خانواده خود تن به ازدواج نمی دهند، سفارش کرد: قویا به این جوانان سفارش می کنم که راه اشتباهی می روند و حتما باید راه خودرا اصلاح کنند. ازدواج خوب و انتخاب خوب می تواند شرایط مناسبی را برای افراد بوجود آورد، طبق بررسی ها عمدتاً کسانی که ازدواج خوبی دارند از نظر روانی، پزشکی و جسمانی وضعیت سلامت بهتری نسبت به مجردان دارند. این به آن معنا نیست که کسانی که مجردند لزوما گرفتار بیماری می شوند اما کسانی که ازدواج درست و انتخاب های درستی می کنند از وضعیت سلامت روانشناختی و جسمانی بهتری برخوردار می باشند.
ابراهیمی مقدم اضافه کرد: سفارش داریم افراد برای داشتن انتخاب های خوب و درست فعالانه تر تلاش کنند و اتفاقا اگر مورد مناسبی هم هست شرایطی را فراهم آورند تا آن پسر یا دختر به سمت آنها کشیده شود. در این راستا می توانند با بزرگ ترها صحبت و شرایط ازدواج خودرا بازگو کنند. گاهی دختران در رابطه با نیاز خود به ازدواج با کسی صحبت نمی کنند و شانس های خودرا از دست می دهند. چه اشکالی دارد با دوستان خانوادگی خود مساله را مطرح نماییم که اگر مورد مناسبی برای ازدواج سراغ دارند به ما معرفی کنند؟، اینطور با معرفی کردن افراد، اجبار به ازدواج وجود ندارد و در عین حال احتمال ازدواج نیز وجود دارد. از طرفی تجربه و اعتماد به نفس ما افزایش می یابد.

منبع:

1400/05/04
10:41:04
5.0 / 5
336
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان