شریعتمداری:

خیلی از جمعیت كشور مالك هیچ خانه و زمینی نیستند

خیلی از جمعیت كشور مالك هیچ خانه و زمینی نیستند به گزارش جوان بین وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در پرداخت بسته حمایت معیشتی برای هر خانوار ایرانی به دفعات زیاد آزمون وسع انجام می شود تا از بین جمعیت كل، 60 میلیون نفری كه شرایط ضعیف تری نسبت به دیگران دارند مشخص شوند.


به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری در چهل و یكمین گردهمایی كانونهای بازنشستگی آموزش و پرورش استانهای كشور كه در تهران برگزار شد، اظهار نمود: آزمون وسع در بین چندین روش مطرح، عادلانه ترین روش بوده و بر طبق آن خانوارهای ضعیفتر و در دهكهای پایین تر درآمدی برای بسته حمایت معیشتی مشخص شدند.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزود: با احتساب درصد خطا در آزمون انجام شده، اساسا ۶۰ میلیون نفری كه در این طرح قرار گرفته و مشمول شده اند نسبت به سایر افراد جامعه كم برخوردارتر بوده اند. این به مدلول این نیست كه سایرین ثروتمند و برخودارند، بلكه نشان دهنده این است كه بخش زیادی از جمعیت كشور در سطوح متوسط به پایین درآمدی قراردارند.
وی با تاكید بر اینكه روش كنونی نسبت به سایر روشها به عدالت نزدیكتر است، اظهار داشت: این آزمون به صورت مداوم و هر دو ماه یكبار انجام می شود و در پروسه اجرا بطور قطع درصد خطای آن كاسته می شود، برهمین اساس هم اگر در ماه های آتی افرادی شامل طرح شوند، باردیگر برای آنها بسته حمایتی فعال خواهد شد.
شریعتمداری اشاره كرد: هم اكنون، ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار ایرانی فاقد خودرو هستند و بخش اعظمی از جمعیت كشورمان مالك هیچ خانه و زمینی نیستند؛ بدین سبب اگر خانواری به هر شكل دارای خانه و ماشین شخصی است و درآمد او از موارد اعلام شده بالاتر است، پس نسبت به بخش اعظم جامعه، برخوردار است، هرچند وضعیت بسیار خوبی هم نداشته باشند.


ارائه پیشنهاد ۶ هزار میلیارد تومانی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان به مجلس


وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه بازنشستگی یكی از مسائل مهم و اساسی كشور است، اظهار داشت: تبیین مسائل و مشكلات پیشكسوتان جامعه یكی از اصول اساسی دولت می باشد و اساسا اگر دراین زمینه بی توجهی صورت گیرد قابل قبول نیست و به ناامیدی در بین این قشر دامن می زند.
ایشان سپس اشاره كرد: شاغلین امروز، آینده خودرا در بازنشستگان جامعه می بینند و خود این مساله جدی كشور است. برونداد مطالعات و بررسی های علمی و پژوهشی نیز نشان میدهد كه مشكلات استخراج شده با فاصله بسیار كم، مطابق با دغدغه های امروزی بازنشستگان است.
شریعتمداری، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را یكی از دغدغه های مهم جامعه عنوان نمود و اظهار داشت: در نخستین بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، عدد بودجه كل چیزی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود كه تصور می شد باتوجه به شرایط اقتصادی كشور، بودجه خوبی تدوین شده است اما وقتی شرایط تحریم و مشكلات فروش نفت پیش آمد، این عدد در گام اول به ۴۰۱ هزار، در گام دوم به ۳۸۰ هزار و در نهایت به ۳۰۱ هزار میلیارد تومان كم شد و منابع و مصارف كشور را گرفتار تغییر نمود.
شریعتمداری با اشاره به اینكه در ابتدا دولت پیشنهاد ۶ هزار میلیارد تومانی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تقدیم مجلس كرده است، اضافه كرد: اساسا كانونهای بازنشستگی در تعامل با مجلس و نمایندگان می توانند روندی را طی كنند كه به بهبود بودجه و اعتبارات این بخش كمك نماید.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اشاره كرد: اساسا بازنشستگان زیر فشار زیادی هستند و این موضوعی است كه غیرقابل انكار است. برای همه ما شرایط بازنشسته عزیزی كه فرزند دانشگاهی دارد یا حتی عائله مند معلول دارد، قابل تصور نیست و همه تلاش ما برطرف شدن مشكلات است كه امیدواریم با همدلی و همكاری در جهت كاهش مشكلات گام برداریم.
شریعتمداری افزود: پایین بودن افزایش حقوق و دستمزد نسبت به تورم طی سالهای مختلف وجود داشته كه دولت كوشش كرد در سالهای اخیر این رویه را تغییر دهد. اما این دوسال باتوجه به شرایط اقتصادی و تحریمها، افزایش حقوق بیشتر از تورم اتفاق نیفتاده و امسال هم این افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان ۱۵ درصد درنظر گرفته شده است.
وی بیمه تكمیلی درمان را دغدغه دوم بازنشستگان و پیشكسوتان جامعه عنوان نمود و با اشاره به اینكه بازنشستگان آموزش و پرورش ستون فقرات كشور هستند، اظهار داشت: در بحث بیمه تكمیلی با توجه به این كه سهم بازنشستگان ثابت مانده و سهم صندوق بازنشستگی كشوری افزایش یافته، تا حدودی سقف تعهدات بهبود یافته اما این میزان كفاف درمان بازنشستگان را باتوجه به هزینه های درمان نمی دهد.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از سرپرست صندوق بازنشستگی كشوری خواست تا با برگزاری نشست مشترك با نمایندگان كانونهای بازنشستگی نسبت به ارائه چاره جامع برای بهبود كیفیت خدمات و افزایش سقف تعهدات بیمه تكمیلی بررسی نمایند.
شریعتمداری اشاره كرد: اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی از برجستهترین چهره های علمی و اقتصادی هستند و چند سال است كه این هیات مدیره در حال فعالیت است و اگر مدیرعاملی هم انتخاب گردد باید زیر نظر این هیات مدیره كار كند.
وی اشاره كرد: شخص ایزدی سالها رئیس هیات مدیره صندوق بوده و همین دوره، برنامه راهبردی صندوق بازنشستگی كه مهم ترین مسائل این صندوق از اصلاح امور جاری و ساختاری تا بحثهای اكچوئری بوده بالاخره بعداز شش ماه به نتیجه رسیده و من برای نخستین بار در جلسات گوناگون چندساعته برای به سرانجام رسیدن این برنامه مهم شركت داشتم و برنامه خوبی با كمك هیات مدیره و مدیران صندوق تدوین شده است.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ما با صندوقی مواجه هستیم كه ۱۷ درصد آورده آن از محل كسورات بازنشستگی و ۵ درصد از محل سودآوری شركتها است و مابقی وابسته به بودجه عمومی و دولت می باشد. بدین سبب اینكه بیان شود وضعیت بد شركتها سبب این مشكلات شده، مطلب درستی نیست.
شریعتمداری با تاكید بر اینكه مسیر شفافیت خواسته من از مدیرعامل صندوق بازنشستگی بوده و این مسیر در دوره سرپرست فعلی صندوق نیز با جدیت دنبال شده است، اظهار داشت: وقتی حق بیمه یك صندوق از شروع تشكیل تابحال عدد ثابت۲۲ درصد بجای ۳۰ درصدی كه در تامین اجتماعی و به صورت سه جانبه گرایی دریافت باشد، همین مشكلاتی را به وجود می آورد كه امروز با آن مواجه هستیم.
شریعتمداری با اشاره به اینكه عزل و نصب و مدیریت یك بنگاه كار مدیرعامل صندوق نیست و صندوقها باید سهامداری كنند، اظهار داشت: در برنامه راهبردی صندوق بازنشستگی این مساله به خوبی تبیین شده و این صندوق نیز به زودی همانند تامین اجتماعی سیاست مدیریت سهام را بجای بنگاه داری كنونی اجرایی خواهدنمود.
وی یكی از اشكالات بازنشستگان را خستگی در پیگیری امور اداری عنوان نمود و اظهار داشت: باید فرآیندی در بخش خدمات و ارتباط با بازنشستگان طراحی شود تا شخص بازنشسته با كمترین مشكل و در كمترین زمان، خدمت مورد نظر خودرا دریافت كند.
شریعتمداری همین طور انتخاب نماینده كانون های بازنشستگی هر استان را بعنوان مشاور امور بازنشستگی در مدیریت استانی صندوق بازنشستگی كشوری، مدیریتهای استانی ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش استانها عاملی برای مشاركت بازنشستگان در امور و استفاده از دانش و تجربه گران قیمت این افراد دانست.
وی اظهار داشت: اگر این مراحل اجرایی شود، می توان در شورای عالی رفاه نیز برای انتخاب مشاور استاندار در امور بازنشستگی به نتیجه رسید و این برنامه را عملیاتی كرد.
تهیه دستورالعمل و شیوه نامه استفاد از امكانات در اختیار ادارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در استانها، پشتیبانی از اختتام نامههای دانشگاهی مقطع ارشد و دكتری فرزندان بازنشستگان كشوری، استفاده از طرح های پژوهشی و كاربردی فارغ التحصیلان مقطع دكتری برای سیاست گذاری در حوزه رفاه، اشتغال و صندوق های بازنشستگی و همین طور پشتیبانی از طرحهای علمی كانونهای بازنشستگی با محور بیان دغدغهها استانی و منطقهای كانونها و ارائه چاره مناسب، همچون بحثهای وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در این جلسه بود.

تصویب اعتبار برای پرداخت وام ۷ میلیون تومانی به ۴۰۰ هزار نفر
نعمت الله ایزدی، سرپرست صندوق بازنشستگی كشوری نیز در این جلسه با اشاره به ساز وكارهای پرداخت وام به بازنشستگان این صندوق اظهار داشت: باتوجه به شرایط موجود و با تعامل بسیار عالی بانك صادرات بعنوان بانك عامل، اعتبار ۲۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت وام ۷ میلیون تومانی به ۴۰۰ هزار نفر تصویب و اجرایی شده است.
وی با اشاره به اینكه سعی شده تا عدالت در پرداخت این تسهیلات در دستور كار قرار گیرد، اضافه كرد: اتكای كامل به سیستم خودكار كه بر طبق اولویتهای مشخص شده، افراد را واجد شرایط دریافت وام میداند از تغییراتی بوده كه در این خصوص اتفاق افتاده است.
ایزدی با اشاره به اینكه با اعتبارات موجود، هم اكنون می توان با همین شیوه عمل كرد، اظهار داشت: اگر بانك رفاه و توسعه تعاون دراین زمینه همكاری كنند اساسا می توان اعتبارات و سقف تسهیلات را تغییر داد.
به گزارش مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، ایزدی درباره بیمه تكمیلی درمان نیز اظهار داشت: تلاش ما این بوده كه در شرایط فعلی سهم حق بیمه بازنشستگان افزایش پیدا نكند و از محل سهم صندوق، سقف تعهدات بهبود یابد. در بخش بیماران خاص و صعب العلاج نیز تلاش این است كه هزینهها تاجایی كه امكان دارد پرداخت گردد و این افراد بامشكل مواجه نشوند.
منبع:

1398/10/25
16:28:59
5.0 / 5
4504
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
جوان بین Javanbin
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان