آرشیو مطالب : كارفرما


پلكسی ترانسپارنت چیست

پلكسی ترانسپارنت چیست

افزایش تعداد كودكان كار طی ۲۰ سال قبل در جهان

افزایش تعداد كودكان كار طی ۲۰ سال قبل در جهان

بازرسی كارگاه های شناسایی شده جدید فاقد كدكارگاهی و دارای كارگر

بازرسی كارگاه های شناسایی شده جدید فاقد كدكارگاهی و دارای كارگر

تعیین شعب تأمین اجتماعی اختصاصی برای امور بیمه ای رسانه ها

تعیین شعب تأمین اجتماعی اختصاصی برای امور بیمه ای رسانه ها

وكیل چك و سفته برای پیگیری پرونده

وكیل چك و سفته برای پیگیری پرونده

تازه ترین خبر از حل مشكل پوشش بیمه ای رانندگان و صیادان

تازه ترین خبر از حل مشكل پوشش بیمه ای رانندگان و صیادان

نحوه پشتیبانی از بیمه شدگان دوركار كارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی

نحوه پشتیبانی از بیمه شدگان دوركار كارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی

تعیین حداكثر مدت موقت كارهای غیر مستمر از جانب دولت

تعیین حداكثر مدت موقت كارهای غیر مستمر از جانب دولت

افزایش نرخ حق بیمه 2 سال پیش از بازنشستگی امكانپذیر است؟

افزایش نرخ حق بیمه 2 سال پیش از بازنشستگی امكانپذیر است؟

انتصاب 2 معاون سازمان تامین اجتماعی

انتصاب 2 معاون سازمان تامین اجتماعی

كدام اموال از مالیات بر ارث معافند؟

كدام اموال از مالیات بر ارث معافند؟

میزان جریمه نقدی كارفرمایانی كه كارگر غیرمجاز به كار می گیرند

میزان جریمه نقدی كارفرمایانی كه كارگر غیرمجاز به كار می گیرند

افزایش ساعت كاری شعب تامین اجتماعی در 9 و 10 تیر

افزایش ساعت كاری شعب تامین اجتماعی در 9 و 10 تیر

بخشودگی جرائم بیمه ای فرصتی برای كارفرمایان خوش حساب

بخشودگی جرائم بیمه ای فرصتی برای كارفرمایان خوش حساب

اجبار قانونی برای بیمه اتباع خارجی

اجبار قانونی برای بیمه اتباع خارجی

معتادان بهبود یافته وام اشتتغال زایی دریافت می كنند

معتادان بهبود یافته وام اشتتغال زایی دریافت می كنند
مدیرعامل تامین اجتماعی تشریح كرد

شرایط تامین اجتماعی برای بیمه كارفرمایان

شرایط تامین اجتماعی برای بیمه كارفرمایان
شورای عالی هماهنگی تشكل های صنفی كشور در نامه ای خطاب به رئیس جمهور:

مناصب تامین اجتماعی در جریان تقسیم بندی های سیاسی قرار نگیرد

مناصب تامین اجتماعی در جریان تقسیم بندی های سیاسی قرار نگیرد
معاون وزیر كشور:

بانوان شاغل كارفرما

بانوان شاغل كارفرما
جوان بین
جوان بین
javanbin.ir - حقوق مادی و معنوی سایت جوان بین محفوظ است

جوان بین

اخبار جوانان و نوجوانان